Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Ogrody działkowe służą do rekreacji i wypoczynku, a nie jak się niektórym wydaje, jako osiedla mieszkaniowe" - 31.03.2016


Toruń, dnia 21 marzec 2016 r.


Szanowny Pan Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa


Obserwując Pana poczynania powstaje wśród działkowców ogromny niesmak. Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe to największa organizacja w Polsce.

Jako działkowiec stwierdzam z całą stanowczością, że na działkach zamieszkuje nie tylko zubożałe społeczeństwo, ale w dużej mierze ludzie, którzy swoje mieszkania wynajmują czerpiąc z tego tytułu korzyści materialne a sami ponoszą niskie koszty warunków bytowych.

Czy takich działkowców, którzy mają zamiast ustawowych altan, piękne domy, a przed nimi dobrej marki samochody to ludzie zubożali których nie stać na mieszkanie, chyba raczej nie !!!!

Wielkość budowli działkowych, jak i zakaz zamieszkiwania, wyznacza Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. Na jakich wiadomościach bazuje Pana opinia? Czy garstka ludzi praktycznie nie mających nic wspólnego z ogrodnictwem działkowym ma być wiarygodna?

Czy Polski Związek Działkowców, jak i jego członkowie przestrzegający prawo nie mogą działać zgodnie z ustalonymi kanonami prawa? To przecież w Pana gestii powinna być obrona ustawy. To Pan powinien bronić ładu i porządku zgodnie z Ustawą. To Pan powinien stać na czele ludzi którzy przestrzegają prawo!!!

Szanowny Panie, ogrody działkowe służą do rekreacji i wypoczynku, a nie jak się niektórym wydaje na osiedla mieszkaniowe, to są zielone płuca miast i miejsca wypoczynku.

Z poważaniem

Teresa Podlas - Kozłowska

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio