Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko OZ Toruńsko - Włocławskiego w sprawie zamieszkiwania na działkach i budowy ponadnormatywnych altan działkowych - 30.03.2016


Toruń, dn. 23.03.2016 roku

 

Stanowisko uczestników I plenarnego posiedzenia Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców
 w 2016 roku, w sprawie zamieszkiwania na działkach i budowy ponadnormatywnych altan działkowych.

 

W ostatnim czasie w wyniku aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich po raz kolejny głośno zrobiło się o budownictwie ponadnormatywnych altan i zamieszkiwaniu na działkach w ROD. Zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich samo w sobie można by nawet odebrać pozytywnie, jednak kierunek dyskusji i działań Pana Rzecznika w tym temacie uznać należy za stanowczo niedopuszczalne.

Polski Związek Działkowców w osobie swoich działaczy i członków doskonale zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Najlepszym tego dowodem jest chociażby fakt, że nie jest to pierwsze stanowisko OZ w tej sprawie. Jakkolwiek jednak sytuacja mieszkaniowa w Polsce nie byłaby trudna, to nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że ogrody działkowe nie służą funkcji mieszkalnej, a zamieszkiwanie w ogrodach działkowych jest ustawowo zabronione.

Niewłaściwe ukierunkowanie tematu przez Rzecznika Praw Obywatelskich prawdopodobnie wynika z braku odpowiedniej wiedzy. Za koniecznie uznajemy więc uświadomienie Pana Rzecznika w realiach i prawdzie dotyczącej zamieszkiwania na działkach. Przede wszystkim istnieje stereotyp, że osoby zamieszkujące na działkach to rodziny żyjące na skraju ubóstwa, często wielodzietne, które po prostu nie mają się gdzie podziać. Nic bardziej mylnego! Zdecydowana większość osób zamieszkujących na terenie ogrodów działkowych to osoby świadomie łamiące prawo z powodów koniunkturalnych, nieźle usytuowane, dysponujące sporym majątkiem, samochodem. Bardzo częste osoby te decydują się na wynajem swojego mieszkania, a niekiedy nawet i sprzedaż. Wszystko to podyktowane chęcią zysku, nigdy skrajnie trudną sytuacją finansową i życiową.

Postępowanie takich osób nie dość, że jest niezgodne z prawem, to negatywnie wpływa na funkcjonowanie ogrodów działkowych. Ogrody działkowe i ich infrastruktura, taka jak sieci energetyczne, wodociągowe, aleje ogrodowe zostały zbudowane z myślą o przeznaczeniu rekreacyjnym, tym samym mają swoje ograniczenia. Nadmierna eksploatacja prowadzi do częstych awarii, a cierpią na tym osoby, które użytkują swoje działki zgodnie z prawem. Dużym problemem związanym z zamieszkiwaniem jest odprowadzanie nieczystości. Istnieją uzasadnione przesłanki by stwierdzić, że w znakomitej większości nieczystości te za sprawą nieszczelnych zbiorników trafiają do gruntu. Biorąc pod uwagę, że wiele ogrodów działkowych posiada własne ujęcia wody, to grozić to może prawdziwej katastrofie ekologicznej.

Pragniemy zaapelować do pana Rzecznika o to, aby dyskusję na temat zamieszkiwania na terenie ogrodów działkowych oraz budowy ponadnormatywnych altan zechciał ukierunkować w stronę zapobiegania tego typu zjawiskom. Za kluczowe uznać należy większe zaangażowanie włodarzy gmin oraz nadzoru budowlanego. Niestety zarówno gminy jak i nadzór budowlany wydają się być zadowolone z takiego obrotu sprawy i nie czynią starań by cokolwiek zmienić.

Na zakończenie raz jeszcze pragniemy zaakcentować fakt, że ogrody działkowe nie mogą służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych Polaków, a cele dla których służą wymienione są w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Z tego względu za niedopuszczalne uznać należy dążenia osób świadomie łamiących prawo do usankcjonowania zamieszkiwania na działkach i budownictwa ponadnormatywnych altan.

 

Podpisy sygnatariuszy stanowiska w załączeniu

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. OZ PZD a/a

Załącznik plikowy do pobrania

podpisy_do_stanowiska_OZ_do_RPO.pdf

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.