Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Całkowicie popieramy działania zarządów ogrodowych oraz całego Związku w obronie ustawy o ROD" - 30.03.2016

 

Piła, dnia 12 marca 2016 r.

 

List otwarty

Działkowców zebranych na zebraniu sprawozdawczym

w dniu 12 marca 2016 roku

 

Szanowny Panie Rzeczniku!

My działkowcy ROD im. Stefanii Sempołowskiej w Pile zgromadzeni na zebraniu sprawozdawczym w dniu 12 marca 2016 roku po zapoznaniu się z Pana pismem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyrażamy niezadowolenie z Pana próby ingerencji w zapisy Ustawy o ROD z 2013 roku. Nie rozumiemy dlaczego Pan próbuje popierać małą grupę działkowców, którzy nie przestrzegają prawa i ustawy o ROD. Jesteśmy przeciwni takim działaniom. Ci działkowcy zamieszkujący w altanach przez cały rok posiadali wcześniej mieszkanie - i ciekawe co z nimi zrobili? Pańska i obu Ministrów ingerencja w ustawę z 13 grudnia 2013 r. poprzez wprowadzenie meldunków na działkach i zalegalizowanie domów doprowadzi do całkowitej degradacji ogrodów. Ustawa z 13 grudnia 2013 r. jest ustawą obywatelską i podpisało się pod nią 934 tysiące działkowców. Całkowicie popieramy działania zarządów ogrodowych oraz całego Związku w obronie dotychczasowej ustawy o ROD.

Mamy nadzieję, że Pan Rzecznik wycofa się z pomysłu podważenia zapisów ustawy z 2013 roku. Ustawa ta zabezpiecza i gwarantuje nam działkowcom dalsze spokojne funkcjonowanie ogrodów działkowych.

Zebrani działkowcy pozdrawiają Pana i liczą, że wycofa się Pan z próby zmiany ustawy o ROD.

Przewodniczący Zebrania Sprawozdawczego

Józef Piechowski

Załącznik plikowy do pobrania

ROD_im._S._Sempoowskiej.pdf

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio