Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada RPO ws. zamieszkiwania w ROD - 31.03.2016

Podsekretarz Stanu w ww. ministerstwie odpowiedziała na list RPO ws. zamieszkiwania w ROD osób bezdomnych. Dane dotyczące skali tego problemu, które przytacza ministerstwo na podstawie zebranych przez wojewodów informacji pokrywają się z tymi, które prezentuje na podstawie własnych badań PZD. Kolejne źródło potwierdza zatem, że skala problemu bezdomności nie jest masowa, jak zakładał RPO. Co więcej ministerstwo wskazuje także na złożoność problemu, bowiem, jak informuje powodów zamieszkiwania w ROD jest więcej niż tylko bieda, wśród nich są m.in.: niechęć do dzielenia mieszkania z innymi, zakup tańszego domu, niższe koszty utrzymania takiego lokum i inne. Należy podkreślić, że część z tych osób posiada własne mieszkania, które wynajmuje bądź przeprowadza się do ROD by móc je sprzedać. 

Treść odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do RPO znajduje się tutaj:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Odp_MRPiPS_ogrody_dzialkowe.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.