Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Działkowcy dobrze wiedzą, że ROD, zwłaszcza w dużych miastach, są od kilkudziesięciu lat solą w oku i łakomym kąskiem wielkiego świata biznesu" - 30.03.2016


Kwidzyn, 29.03.2016 r.


Szanowny Pan

Dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Warszawa

 

Szanowny Panie!

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Rodzinnego "Leśna Dolina" w Kwidzynie, chcą przedstawić Panu swoje stanowisko w sprawie ataku Rzecznika Praw Obywatelskich na naszą ustawę z 13 grudnia 2013roku o rodzinnych ogrodach działkowych, który jest nieuzasadnionym atakiem na nas samych, czyli działkowców.

Jesteśmy zdziwieni, że bierze Pan za dobrą monetę opinię ludzi, którzy sami łamią przepisy związkowe oraz Prawa Budowlanego, w konsekwencji czego, budują ponadnormatywne zabudowy na działkach, nie licząc się z konsekwencjami prawnymi. Wiemy wszyscy, że takie zabudowy nie budują ludzie biedni i nie robią tego tylko dla siebie czy swojej wygody, lecz myślą o swoim biznesie polegającym na wynajmowaniu oczywiście za odpłatnością takiego obiektu na wakacje letnikom, lub sami zamieszkują na działce w obiekcie, który nie jest obciążony żadnym podatkiem, i jak typowi cwaniacy wykorzystują naiwność pozostałych działkowców do pokrywania wszystkich kosztów związanych ze stałym pobytem takich lokatorów.

My działkowcy w wolnych chwilach z naszymi rodzinami znajdujemy wypoczynek i rekreację na naszych działkach, uprawiamy warzywa oraz owoce, które zasilają nasz już i tak bardzo skromny budżet domowy, a ponad to ogrody nasze są ogromnymi płucami dla naszych mieszkańców miast i zamieszkałych pobliskich terenów.

Szkoda, że Pan Rzecznik nie dostrzega tej rzeczywistości, jednocześnie pragniemy przypomnieć, że to dzięki obywatelskiej inicjatywie działkowców została uchwalona Ustawa o ROD w 2013 roku. Ta ustawa i na wniosek PZD zdefiniowanie pojęcia altany działkowej pozwoliło ostatecznie przeciwdziałać łamaniu prawa związkowego i prawa powszechnie obowiązującego. Ochrona praw działkowców i ich interesów zagwarantowana jest w pełni w nowej ustawie o ROD oraz w silnej organizacji, jaką jest Polski Związek Działkowców, reprezentujący prawa i interesy pełnoprawnych Obywateli, jakimi są zrzeszeni wszyscy działkowcy.

Szanowny Panie!

Działkowcy dobrze wiedzą, że nasze Rodzinne Ogrody Działkowe, zwłaszcza w dużych miastach są od kilkudziesięciu lat solą w oku i łakomym kąskiem wielkiego świata biznesu, którzy wszelkimi metodami dążą do odebrania nam terenów, które sami zagospodarowaliśmy na składowiskach śmieci, ugorach i bagnach wkładając w nie wiele zdrowia i serca, nie mówiąc już o włożonym kapitale.

Nie rozumiemy również, poczynań polegających na obronie osób zamieszkujących działki przez władze miejskie czy gminne, nadające im adres meldunkowy, przez co umywają swoje ręce przed inwestowaniem w regionalne socjalne budownictwo dla bezdomnych.

Dochodzimy do wniosku, że następny RPO zamiast przeanalizować zamieszkiwanie na działkach pragnie rozbicia naszego Związku działkowców wszelkimi sposobami.

Czy takie postępowanie i traktowanie naszej społeczności jest drogą właściwą i słuszną? 


Niniejsze pismo wysyłamy drogą elektroniczną także do: 

  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej.
  • Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka.
  • Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego.
  • Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Pana Czesława Smoczyńskiego.

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Działkowcy oraz Zarząd

ROD "Leśna Dolina" w Kwidzynie

Prezes Zarządu

Andrzej Jancz

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio