Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Uległ Pan manipulacjom osobom zamieszkującym na działkach i nie dysponuje Pan pełnym obrazem sytuacji" - 29.03.2016

 

Toruń, dn. 23.03.2016

 

Szanowny Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Szanowny Panie Rzeczniku!

Doceniając Pana zaangażowanie w sprawy obywateli pragnę się do Pana zwrócić w sprawie Pana stanowiska dotyczącego zamieszkiwania na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Wczytując się w Pana stanowiska doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie uległ Pan manipulacjom osobom zamieszkującym na działkach i nie dysponuje Pan pełnym obrazem sytuacji.

Wbrew stereotypowemu myśleniu na działkach w ogrodach działkowych nie zamieszkują osoby ubogie, żyjące na skraju egzystencji - są to tylko marginalne przypadki. Zdecydowaną większość zamieszkujących stanowią osoby dobrze sytuowane, które wykorzystując niefrasobliwość i nieskuteczność organów administracji w egzekwowaniu przepisów prawa zdecydowały się na taki krok dla osiągnięcia korzyści majątkowych. Rachunek ekonomiczny jest bowiem prosty - koszt rocznego pobytu na działkach to ledwie kilkaset złotych rocznie, czyli mniej niż przeciętny Polak zmuszony jest płacić za swoje mieszkanie miesięcznie. Bardzo często osoby te jednocześnie wynajmują swoje mieszkania, na ich działkach dostrzec można bardzo wysokiej klasy samochody, a technologia wykonania altan działkowych - z reguły ponadnormatywnych - niczym nie odbiega od luksusowych domów jednorodzinnych. W internecie z łatwością można znaleźć wiele ofert sprzedaży tego typu działek z budynkami, ceny niejednokrotnie przekraczają kwotę 150 000 zł!

W związku z powyższym zwracam się do Pana z apelem o dokładniejsze zgłębienie tematu, spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców i podjęcie walki o przywrócenie ogrodom działkowych ich pierwotnego charakteru.

Andrzej Boruszkowski


ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.