Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolegium Prezesów mysłowickich ROD - 29.03.2016

W dniu 22 marca br. odbyło się Kolegium Prezesów mysłowickich Ogrodów. Dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Mysłowice Pana Edwarda Lasoka spotkanie to odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice. Udział w posiedzeniu wzięli Prezesi mysłowickich Ogrodów oraz zaproszeni goście w osobach:

 • Prezydent Miasta Mysłowice Pan Edward Lasok
 • Członek Prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD Pan Józef Łęczycki,
 • Komendant Straży Pożarnej Pan Krystyn Bebło,
 • Komendant Straży Miejskiej Pan Ginter Płaza,
 • I Z-ca Komendant Miejskiego Policji Pan Dariusz Półtorak,
 • Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Pan Marcin Kuźma.

Tematem spotkania były problemy nurtujące Rodzinne Ogrody Działkowe m.in.:

 • regulacja stanu prawnego gruntów, na których są położone mysłowickie ogrody,
 • bezpieczeństwo działkowców (przede wszystkim kradzieże dewastacje mienia ogrodowego),
 • utrzymanie porządku na terenach przy ogrodowych,
 • przyjęte przez Radę Miasta normy nieczystości przypadające na 1 działkę (aż 50l/tyg.),
 • spalanie odpadów działkowych pomimo całkowitego zakazu ich spalania,
 • omówienie prac nad dożynkami miejskimi i organizacją konkursu „Najładniejszy Ogród Mysłowicki”.

Prezesi ROD aktywnie przedstawiali swoje postulaty na ww. tematy w odniesieniu do swoich ogrodów. Wspólnie starano się znaleźć rozwiązania, które usatysfakcjonują ogrody działkowe. Na zakończenie podziękowano Panu Prezydentowi za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w sprawy ogrodów działkowych licząc na dalszą współpracę.

Słowa podziękowania za pomoc w utrzymaniu porządku i ładu społecznego skierowano do Komendantów Służb Porządkowych i Straży Pożarnej.

Wszystkim zgromadzonym z okazji Świąt Wielkiej Nocy złożono życzenia spokoju, zdrowia, szczęścia rodzinnego i obfitych plonów.

Beata Sus – Prezes ROD „Jaśmin” w Mysłowicach

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.