Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Obywatele, w obronie których Pan występuje to działkowcy działający z rażącym naruszeniem prawa budowlanego oraz związkowego" - 29.03.2016


Pan dr. Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

00-090 Warszawa

Ul. Solidarności 72


Szanowny Panie

Członkowie Zespołów Problemowych Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach ze zdumieniem i rozczarowaniem przyjmują Pańskie wystąpienie skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie problemów z zamieszkiwaniem oraz samowoli budowlanych występujących na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Pańska sugestia potrzeby zmiany Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013 r., która została uchwalona przez Sejm RP podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej wskazuje na to, że akceptuje Pan działania niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującym i prawem związkowym.

Obywatele, w obronie których Pan występuje to działkowcy działający z rażącym naruszeniem prawa budowlanego oraz związkowego, ponieważ wybudowali lub weszli świadomie w posiadanie obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie ROD, które nie spełniają wymogów przepisów Prawa budowlanego. Obiekty te kilkakrotnie przekraczają normy ustalone w Prawie. Dotychczas obowiązujące przepisy związkowe również określały dopuszczalne wymiary altan w ogrodach działkowych.

Uważamy, że autorytet Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich wciągnięty został do walki z działkowcami, dla których działka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym jest miejscem ciszy, spokoju i wypoczynku zarówno dla działkowców jak i ich rodzin, oraz miejscem spaceru dla społeczności lokalnej.

Apelujemy do Pana o odstąpienie od działań sprzecznych z interesem wielomilionowej rzeszy działkowców i ich rodzin.


Kierownik Delegatury

Jan Pekala


Przewodniczący Delegatury

Stanisław Kalisz


Gliwice 23.03.2016 r.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.