Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Wystąpienie z wnioskiem o zmianę ustawy o ROD jest bezzasadne i wręcz szkodliwe dla polskiego ruchu działkowego" - 25.03.2016


Szczawno – Zdrój, dnia 22.03.2016 r.

Szanowny Pan
dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
Warszawa


STANOWISKO
Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju
w sprawie podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich działań zmierzających do zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r.Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie – Zdroju, wykonujący swój mandat społecznie, po zapoznaniu się z treścią pisma Pana skierowanego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, wyrażają swoje zdziwienie i zdecydowany sprzeciw wobec podejmowanych przez Pana działań zmierzających do zmiany ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r, celem zalegalizowania samowoli budowlanych oraz umożliwienia zamieszkiwania na terenach ROD.

Zarówno samowola budowlana jak, też zamieszkiwanie na terenie Ogrodu było i jest sprzeczne z ideą ogrodnictwa działkowego od jego zarania. Rodzinny Ogród Działkowy spełnia ważne funkcje socjalne, społeczne, wypoczynkowe i ochrony środowiska. Zatem nie może służyć jako osiedle slumsów z jednej strony lub być dzielnicą tanich luksusowych domków jednorodzinnych. Pierwsi wymagają pomocy ze strony Państwa w celu uzyskania lokalu mieszkalnego, drudzy natomiast napiętnowania, gdyż, pomijając wszelkie wymogi nakazane Prawem budowlanym postawili nielegalnie domy, których kubatura nijak nie przystaje do definicji „altany”. Teraz ta grupa osób wykorzystując jeden z najważniejszych organów w Państwie dąży, aby ich bezprawne działanie zostało zalegalizowane.

Naszym zdaniem Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinien być wykorzystywany do zmiany przepisów niewygodnych dla tych, którzy rażąco łamią prawo lecz w kierunku jego przestrzegania, tym bardziej, że obowiązujące przepisy służą ku zadowoleniu dla ponad milionowej rzeszy działkowców.

Szanowny Panie Rzeczniku!


Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych jest dla działkowców na miarę dzisiejszych czasów ustawą dobrą. W pełni zabezpiecza rozwój ogrodnictwa działkowego i ochroni ogrody przed bezprawnymi budowlami i zamieszkiwaniem na terenach ROD.

Wystąpienie z wnioskiem o zmianę tej ustawy jest bezzasadne i wręcz szkodliwe dla polskiego ruchu działkowego. W związku z powyższym zwracamy się do Panaz apelem i prośbą, o wycofanie podjętej złej inicjatywy i zaprzestanie podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zmiany ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rod., gdyż inicjatywa Pana jest wymierzona w kierunku upadku ogrodnictwa działkowego w Polsce a więc przeciwko przeciwko ponad milionowej społeczności działkowców w Polsce.Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem

/-/ Tadeusz Dobrzyński /-/ Ryszard Burzyński
/-/ Stanisław Rusak /-/ Andrzej Maciąg
/-/ Ryszard Milejski /-/ Elżbieta Paprocka
/-/ Stanisław Wolak /-/ Józef Kołodziej
/-/ Zbigniew ŁukasiewiczDo wiadomości:
1. Krajowa Rada PZD.
2. Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie-Zdroju

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.