Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Ze zdumieniem przyjęliśmy fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich stara się podważyć obowiązujące przepisy ustawy o ROD" - 25.03.2016


Stanowisko

Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach

w sprawie

wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczącego zamieszkiwania na terenie ROD

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Katowicach w pełni popiera argumenty zawarte w liście Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, który został skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Ze zdumieniem przyjęliśmy fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich stara się podważyć obowiązujące przepisy ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 roku.

Problemy mieszkaniowe ludzi powinny być przede wszystkim rozwiązywane przez władze samorządowe.

Obywatele w imieniu, których Pan występuje to ludzie, którzy postępowali i postępują niezgodnie z przepisami związkowymi PZD oraz prawem powszechnie obowiązującym. Wybudowali lub weszli w posiadanie obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie ROD, których powierzchnia jak i przeznaczenie są niezgodne z przepisami związkowymi i Prawem budowlanym.

Nie zgadzamy się, aby Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich zamiast bronić działkowców szanujących prawo związkowe oraz przepisy powszechnie obowiązujące, bronił interesów ludzi, którzy świadomie łamali i łamią prawo.

Występując w sprawie tych ludzi podważa Pan autorytet Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Uważamy, że został Pan wciągnięty do walki z działkowcami, dla których działka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym jest miejscem ciszy, spokoju i wypoczynku dla działkowców oraz ich rodzin, jak również terenem spacerowym dla społeczności lokalnej.

Mamy nadzieję, że wycofa się Pan z pomysłu zmiany zapisów w ustawie o ROD, a w przypadku ewentualnych wątpliwości i niejasności zwróci się Pan do władz Polskiego Związku Działkowców.

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Katowicach

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.