Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Nie możemy pozwolić by niewielka grupa ludzi niszczyła dorobek ładu i porządku panującego w ROD" - 25.03.2016

 

Kraków, dnia 19 marca 2016 r.

 

Szanowny Pan Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

Szanowny Panie Ministrze

Po zapoznaniu się z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie altan ponadnormatywnych i zamieszkiwania na działkach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, nie możemy wręcz uwierzyć, że można opowiadać się za ludźmi łamiącymi prawo. Budujący domy (nie altany) na działkach od początku zakładali zamieszkiwanie. Czynili to w pełni świadomie, drwiąc sobie z pozostałych działkowców. Zamieszkujący ogrody działkowe wykorzystują w nadmierny sposób infrastrukturę ogrodową, która nie jest przystosowana do całorocznego eksploatowania. Niszczą nadmiernie drogi ogrodowe przemieszczając się samochodami. Narażają innych działkowców na zwiększone koszty utrzymania porządku. Wreszcie bogacą się kosztem innych, wynajmując nierzadko swoje mieszkania, a mieszkając na działce ponosić niewielkie opłaty ogrodowe. Wbrew temu co o sobie mówią, nie są osobami ubogimi czy niepełnosprawnymi. Jest to zwyczajne cwaniactwo.

Zebrani na dzisiejszym walnym zebraniu sprawozdawczym stanowczo protestujemy przeciwko łamaniu prawa oraz sankcjonowaniu nielegalnych budowli. Działkowcy z wielkim trudem wywalczyli ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która reguluje różne sprawy, w tym pozwala utrzymać charakter ogrodnictwa działkowego od ponad 130 lat. Nie możemy pozwolić by niewielka grupa ludzi niszczyła dorobek ładu i porządku panującego w ROD.

Znając przychylne stanowisko Pana Ministra do działkowców, apelujemy aby nie dopuścił Pan do sankcjonowania łamanego prawa. Ustawa o ROD w sposób jednoznaczny mówi, że samowola budowlana i zamieszkiwanie na działkach nie jest dozwolone i nigdy nie było. Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów nie ma nic wspólnego z działkowcami. Działkowcy to nie lokatorzy tylko użytkownicy działek i altan.

Zatem popieramy działania poznańskich działkowców niegodzących się z łamaniem przepisów ustawy o ROD, a także z lekceważeniem tych którzy chcą i korzystają zgodnie z prawem z dobrodziejstwa Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Mamy świadomość, że problem ten jest trudny, ale musi być rozwiązany tak, by nikt nie zarzucał władzom ROD bezczynności i nie przestrzegania prawa.

Liczymy na Pańskie zrozumienie i możliwości rozwiązania problemu nie naruszając ustawy o ROD.

Z wyrazami szacunku - działkowcy ROD „Dębniki" w Krakowie

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.