Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Funkcjonowanie ogrodów działkowych finansowane jest ze środków działkowców i nie zgadzamy się, by nasze środki wykorzystywać do zaspokajania potrzeb mieszkalnych" - 25.03.2016


Włocławek, dn. 22. Marzec 2016 roku

 

Szanowny Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich


Szanowny Panie Rzeczniku!

Z niepokojem przyjąłem Pana aktywność w związku z żądaniami osób zamieszkujących na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Rozumiejąc problem mieszkalnictwa i dostępu do lokalów mieszkalnych w Polsce pragnę zauważyć, że ogrody działkowe nie są i nie powinny być instytucją, która te problemy rozwiązuje. Podstawową przesłanką, na której opieram swój wywód jest fakt, że ogrody działkowe nie są po prostu przystosowane do stałego zamieszkiwania. Powstałe za czasów PRLu, często poprzez pracę społeczną działkowców, z dostępnych wówczas materiałów nie są w stanie sprostać wymogom, z jakimi wiąże się zamieszkiwanie. Nasze sieci wodne i energetyczne są skonstruowane tak, żeby udźwignęły ciężar nawodnienia roślin i obsługi podstawowych urządzeń elektrycznych. W efekcie nadmiernej eksploatacji sieci te ulegają awariom, a pragnę raz jeszcze podkreślić: funkcjonowanie ogrodów działkowych finansowane jest ze środków działkowców i nie zgadzamy się, by nasze środki wykorzystywać do zaspokajania potrzeb mieszkalnych. Potrzeby te realizować winny stosowne organy administracji publicznej, takie jak rząd lub samorządy.

Na zakończenie pragnę do Pana zaapelować by zechciał Pan sprowadzić dyskusję na temat mieszkania na działkach na właściwe tory, tj. co zrobić, by przywrócić stan zgodny z prawem, a ogrody działkowe ponownie stały się ogrodami, a nie osiedlami mieszkaniowymi.

Janusz Pączkowski

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Toruniu


ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.