Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

Stanowisko OZ Podlaskiego w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich - 24.03.2016

W nawiązaniu do pisma Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zamieszkiwania i samowoli budowlanej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Okręgowy Zarząd Podlaski w Białymstoku podejmuje polemikę z poglądami zawartymi w tych wystąpieniach. Problematyka budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach dotyczy bardzo wąskiej grupy działkowców i nie stanowi problemów na Podlasiu. Dyskutanci – członkowie OZP podkreślali, że jest ona błędnie interpretowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich. My, jako stowarzyszenie PZD mamy obowiązek przestrzegania przepisów Ustawy o ROD, statutu i regulaminu, z których jasno wynika, jakie decyzje należy podejmować w przypadku zamieszkiwania w ogrodzie i budowania ponadnormatywnych altan. Podkreślono negatywne skutki fizyczne takiego zamieszkiwania w postaci zniszczonych dróg, alejek, bram i innych urządzeń infrastruktury ogrodowej. Zwracano również uwagę, iż musimy dotrzeć do mediów lokalnych, gazet, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych i portali społecznościowych celem przedstawienia rzeczywistej sytuacji w ogrodach naszego okręgu. Z drugiej jednak strony akcentowano podejmowanie przez zarządy ROD, przewidzianej prawem, pomocy osobom, które jej potrzebują, szczególnie w okresie zimowym.

Jednak to wszystko nie upoważnia Rzecznika Praw Obywatelskich do wybiórczej interpretacji ustawy o ROD i zgłaszania postulatu nowelizacji tych przepisów, które to skutkować będą bezkarnym zamieszkiwaniem na ogrodach jak na zwykłych osiedlach mieszkaniowych.

Mówimy temu stanowcze NIE, podkreślali członkowie Zarządu Okręgu Podlaskiego i stwierdzili, iż jest to otwarta droga do zniszczenia polskich ogrodów. Stajemy w zwartym szeregu obrońców ogrodnictwa działkowego na Podlasiu i w całej Rzeczypospolitej. Nie dopuścimy do liberalizacji prawa na rzecz sankcjonowania poczynań wybranej grupy osób promujących bezprawie wbrew woli przytłaczającej większości działkowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu PZD reprezentujących ponad milion polskich praworządnych obywateli.

Jesteśmy przekonani, że nastąpi szybka refleksja i opamiętanie, które doprowadzi do obrony podlaskich rodzinnych ogrodów działkowych przed złą interpretacją obowiązującego dobrego prawa.

 

Okręgowy Zarząd Podlaski

Polskiego Związku Działkowców

Do wiadomości:

1.Minister Infrastruktury i Budownictwa

2.Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3.Krajowa Rada PZD

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.