Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Nam, zwyczajnym działkowcom, trudno pojąć, co takiego skłania Rzecznika Praw Obywatelskich do wystąpienia w obronie bezprawia" - 24.03.2016

 

Zielona Góra, 19 marca 2016 r.

 

Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Szanowny Panie Rzeczniku!

Kierujemy do Pana list z Zielonej Góry z ROD "35 - lecia" zaskoczeni i zbulwersowani Pana wystąpieniem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z jakimi mogliśmy się zapoznać poprzez media.

Pana negatywną opinię na temat ustawy o ROD oraz roli PZD w dochodzeniu do poprawności prawnej w budownictwie działkowym i zamieszkiwaniu na działkach przyjmujemy z niedowierzaniem. Nam, zwyczajnym działkowcom, trudno pojąć, co takiego skłania Rzecznika Praw Obywatelskich do wystąpienia w obronie bezprawia.

Zastanawia nas też, co jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich jest w stanie zarzucić ustawie, Polskiemu Związkowi Działkowców, wreszcie może działkowcom i zarządom ogrodów? Jak się bowiem okazuje od czasu wprowadzenia w życie ustawy o ROD tylko z urzędu RPO płyną zastrzeżenia do jej zapisów. Uporządkujmy:

  • w roku 2014 RPO zarzucał PZD blokowanie powstawania nowych stowarzyszeń; życie pokazało, że zastrzeżenia te były nieuprawnione i niesłuszne, bo nowe stowarzyszenia powstały, a że jest ich niewiele i działkowcy nie rzucili się szturmem do opuszczania PZD - widać wiedzą, co robią i jako obywatele mieli prawo do takiej decyzji, nawet jeśli nie wywołało to zadowolenia oczekujących na klęskę PZD;
  • obecnie RPO obciąża PZD winą za to, że podejmuje zgodnie z ustawą działania przeciw bezprawnemu postawieniu altan ponad normatywnych i zamieszkiwaniu na działkach. Czy oznacza to, że prawo można już zupełnie lekceważyć, a ustawy zmieniać dowolnie, nie bacząc na skutki?

Szanowny Panie Rzeczniku!

Niniejszym listem pragniemy zwrócić Pana uwagę na następujące fakty:

  1. Polski Związek Działkowców i zarządy ogrodów działkowych nie są odpowiedzialne za zjawisko bezdomności i kłopoty mieszkaniowe obywateli. Z tą sprawą od lat nie radzi sobie państwo, chociaż ma w tej kwestii zupełnie inne możliwości.
  2. Polski Związek Działkowców i zarządy ogrodów działkowych nie mogą brać odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie zamieszkujących na działkach, bo ogród działkowy nie jest do tego przystosowany - zwłaszcza zimą. Nie ma też naszej zgody na zamienianie ogrodów działkowych w osiedla mieszkaniowe dla wybranych. Nie ma też zgody na tolerowanie cwaniactwa kosztem innych.
  3. Wybudowane na niektórych działkach i w niektórych rejonach kraju tzw. "ponadnormatywne altanki" (de facto małe domki) budzą nasz sprzeciw, bo nie są to budowle wzniesione przez najbiedniejszych. Domaganie się usankcjonowania samowoli budowlanej i bezprawia przez tę grupę działkowców, którym wtóruje swym poparciem RPO, uznajemy za wyjątkowe lekceważenie tych wszystkich działkowców, którzy prawo uszanowali.
  4. Polski Związek Działkowców i zarządy ogrodów działkowych nie są odpowiedzialne za zjawisko bezrobocia, ubóstwa rodzin, trudnej sytuacji małych dzieci, jednak jest zainteresowany tym, aby wspierać tych, którzy poprzez uprawę działki mogą i chcą wzbogacić swoje skromne domowe budżety. I tak się dzieje w bardzo wielu ogrodach.

Szanowny Pani Rzeczniku!

Szczerze proponujemy, aby swoją kreatywność w obronie praw obywateli skierował pan nie przeciw Polskiemu Związkowi Działkowców i ogrodom działkowym, lecz zajął się instytucjami, w tym państwowymi, odpowiedzialnymi za problemu ubóstwa rodzin i bezdomności.

Zachęcamy też do nie pomijania stowarzyszenia PZD w wyrabianiu sobie opinii na temat spraw, które są przedmiotem Pana zainteresowania. Jak dotąd w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach nie jest to opinia ani obiektywna, ani rzetelna.

Uczestnicy Konferencji Delegatów ROD "35 - lecia" w Zielonej Górze


Załącznik plikowy do pobrania

pismo_-_ZG.pdf

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.