Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Zamieszkujący na działkach nie cierpią z powodu ubóstwa, wręcz przeciwnie, z reguły wiedzie im się całkiem dobrze" - 24.03.2016

 

Toruń, dnia 22 marca 2016 roku 

 

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Szanowny Panie Rzeczniku!

Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o wysłuchanie apeli działkowców i działaczy Polskiego Związku Działkowców dotyczącego zamieszkiwania na działkach i budowy ponadnormatywnych altan. Przede wszystkim chciałbym Pana uświadomić, że osoby łamiące prawo stanowią olbrzymi problem dla zdecydowanej większości działkowców - tych, którzy uprawiają swe działki zgodnie z prawem. Konflikty budzą takie kwestie jak chociażby wywóz śmieci, zanieczyszczanie środowiska nieczystościami z nieszczelnych szamb, awarie sieci wodociągowej i energetycznej na skutek nadmiernego eksploatowania, rozjeżdżanie alejek ogrodowych samochodami, trzymanie na działkach luźno biegających agresywnych psów. Niejednokrotnie osoby te agresją reagują na zwracane im uwagi, a ich obecność i zachowanie jest bardzo uciążliwe dla reszty działkowców. Pomimo, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jasno zabrania zamieszkiwania na działkach to Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jak i Gminy są niemal bezradne wobec tego zjawiska. Należy przy tym podkreślić, że zamieszkujący na działkach nie cierpią z powodu ubóstwa, wręcz przeciwnie, z reguły wiedzie im się całkiem dobrze, mają solidnie zbudowane altany działkowe, a na ich działkach parkują samochody.

Ogrody działkowe są świetnym rozwiązaniem dla rodzin zamieszkujących w dużych miastach, stanowią doskonałą okazję do odpoczynku w ciszy i spokoju. Niestety na skutek przekształcania w dzikie osiedla mieszkaniowe ogrody działkowe tracą swój charakter, stają się miejscem niebezpiecznym. W imieniu wszystkich działkowców od lat uprawiających swe działki zgodnie z prawem proszę Pana o spojrzenie na problem zamieszkiwania od strony tych, którzy na działkach szukają ciszy i spokoju.

Szymon Papke

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.