Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Apelujemy o wycofanie się z pomysłu zmiany ustawy o ROD" - 24.03.2016


Chodzież, dnia 19 marca 2016 r.


Szanowny Pan 

dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Warszawa


Szanowny Panie Rzeczniku,

Członkowie Polskiego Związku Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Zielony Zakątek w Chodzieży biorący udział w walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 19 marca 2016 roku po wysłuchaniu Pana wystąpień na prośbę działkowców z Poznania i Stowarzyszenia "Forsycja" do Ministra Infrastruktury i Budownictwa i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w obronie ich domów pobudowanych na działkach w ogrodach działkowych informują Pana Rzecznika, że nie zgadzamy się z tym stanowiskiem. Takie stanowisko Rzecznika popierające bezprawie małej - w skali kraju - grupy działkowców odbieramy, jako brak poszanowania pracy i dorobku naszego i naszych ojców. Uchwalonego prawa dotyczącego zakładania, zagospodarowania ogrodów i działek, czyli ustawy o ROD, Statutu i Regulaminu ROD trzeba przestrzegać i Związek z samorządami ogrodów oraz działkowcy je przestrzegą.

Działkowcy, którzy protestowali w Poznaniu pod Urzędem Miasta i Urzędem Wojewódzkim, aby zmienić ustawę zapomnieli, że świadomie pobudowali altany ponadnormatywne na swoich działkach, a wielu z nich pobudowało domy i w nich zamieszkało na stałe i muszą ponieść konsekwencje prawne. Popieramy działania Zarządów ogrodów z okręgu poznańskiego w tej sprawie oraz działania Związku.

Jednak takich działkowców nie może bronić Organ Państwa, jakim jest Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, i na dodatek sugerować Ministrowi Infrastruktury zmianę ustawy o ROD z 2013 roku, aby to bezprawie zalegalizować.

Na takie działania Rzecznika się nie zgadzamy i apelujemy o wycofanie się z pomysłu zmiany ustawy - ustawy obywatelskiej o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku o której zapisy walczyliśmy.

Z działkowym pozdrowieniem

Henryk Koźlarek Prezes ROD im. Zielony Zakątek w Chodzieży

 

Załącznik plikowy do pobrania

list_do_rpo_zielony_zaktek_chodzie.pdf

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.