Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Dlaczego Pan nie dostrzega potrzeby ochrony praw działkowców, którzy użytkują działki zgodnie z przepisami ustawy o ROD, statutem i regulaminem?" - 24.03.2016

 
Przemyśl, dnia 18.03. 2016 r. 

Pan

dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Szanowny Panie Rzeczniku

Członkowie Delegatury Rejonowej OP PZD w Przemyślu uważamy, że w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 r., którą poparło blisko milion obywateli, zostały zapisane przepisy dotyczące wymiarów altany działkowej oraz obowiązki stowarzyszenia ogrodowego polegające na zgłoszeniu właściwemu organowi administracji państwowej samowoli budowlanej. Jest Pan konstytucyjne niezawisły, niezależny dlatego przedstawiamy Panu nasze stanowisko.

Dlaczego Pan nie dostrzega potrzeby ochrony praw działkowców, którzy użytkują działki zgodnie z przepisami ustawy o ROD, statutem i regulaminem. Prawo musi być przestrzegane i nie może być naginane pod potrzeby grupki ludzi nie liczących się z innymi działkowiczami.

Liczymy, że skierowany do Pana list obiektywnie wpłynie na rozpatrzenie tej sytuacji i nie będzie się angażować w obronę osób świadomie łamiących obowiązujące prawo.


Delegatura Rejonowa w Przemyślu


ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.