Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dobra współpraca ROD w Chełmku z władzami miasta - 24.03.2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana Kilińskiego w Chełmku oraz Zarząd ROD "Czerwony Kapturek" w Chełmku prowadzi od wielu lat aktywną działalność na rzecz działkowców oraz społeczności lokalnej miasta Chełmka.

Członkowie Zarządów obu ogrodów, Komisji rewizyjnych i społeczny ogrodowy instruktor ogrodnictwa aktywnie włączają się w działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody, przyczyniają się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa a zwłaszcza prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia .

W 2015 roku Zarządy obydwu ogrodów skierowały do władz miasta wnioski o dotacje na zaplanowane zadania dotyczące modernizacji ogrodów.

Złożone wnioski uzyskały w samorządzie aprobatę i Burmistrz Chełmka Pan Andrzej Saternus poinformował Zarządy o przyznaniu dotacji w wysokości po 15 000,00 złotych dla każdego ogrodu na dofinansowanie zadań w 2016 roku.

W ROD im. J.Kilińskiego realizowane będzie zadanie pod nazwą: "Modernizacja ogrodzenia ogrodu przy ul. Krakowskiej i przy ul. Broniewskiego", w ROD "Czerwony Kapturek" zadanie pod nazwą:"Wybrukowanie terenu wokół Domu Działkowca ,wybudowanie ogólnodostępnego sanitariatu, zadaszenie nad wejściem do Domu Działkowca oraz wykonanie zadaszenia (wiaty) o pow. 35 m2 z przeznaczeniem na imprezy plenerowe dla działkowców".

Pomoc finansowa ze strony władz miasta przyznawana w minionych latach przyczyniła się do znaczącego podniesienia estetyki naszych ogrodów i tak w 2010 roku ogród "im. Jana Kilińskiego" otrzymał pomoc finansową na modernizację ogrodzenia ogrodu przy ul. Krakowskiej w kwocie 30 tyś. zł, za które wymieniono ogrodzenie na odcinku 300 metrów. Do tych prac bardzo aktywnie włączyli się działkowcy.

W ROD "Czerwony Kapturek" wykonano przyłącz wodociągu do ogrodu. Od kilku lat Burmistrz Chełmka Pan Andrzej Saternus służy pomocą w pozyskiwaniu materiałów potrzebnych do wyrównania i utwardzenia terenu wokół Domu Działkowca, jego wykończenia czy też wyposażenia a ponadto służy wszechstronną pomocą przy załatwianiu różnych spraw związanych z działalnością obu ogrodów.

W imieniu Zarządów obu ogrodów:
Prezes Zarządu ROD ‘’Czerwony Kapturek’’ Józefa Ostrowska
Prezes Zarządu ROD 'im. J.Kilińskiego" - Henryk Tocicki

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio