Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

Stanowisko OZ Mazowieckiego w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich - 23.03.2016

Okręgowy  Zarząd  Mazowiecki  Polskiego Związku Działkowców  w  Warszawie, mając na uwadze  tło i okoliczności pojawienia się inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich, akceptuje  i w pełni  popiera  treści i argumenty zawarte w liście otwartym  wystosowanym  przez Prezydium Krajowej Rady PZD  do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szczególnie  podzielamy  stanowisko wyrażone przez Prezydium  KR PZD o niezgodnym  z ustawą  o rodzinnych ogrodach działkowych  wykorzystywaniu  przez niektórych działkowców użytkowanych przez nich  działek.

Uważamy za swoją moralną powinność  i  pragniemy  podkreślić   i  zarazem  przypomnieć, że  Polski Związek Działkowców  jest reprezentantem  niemal czterech   milionów obywateli naszego kraju,  zaś   obowiązująca od  dwóch lat  ustawa, ma  służyć dobru  całego społeczeństwa, również  tej   grupy ludzi.  Zdumiewa  nas zatem  to, że  Rzecznik  Praw Obywatelskich  stara  się  podważać obowiązujące przepisy  ustawy  przedkładając  interesy małej, choć krzykliwej grupy  mieszkańców altan lub domów mieszkalnych pobudowanych wbrew ładowi prawnemu i logice, nie zawsze działkowców, łamiącej  do  tego przepisy obowiązującego prawa, ustawy, Statutu i Regulaminu ROD,  nad  postępowaniem, prawami  i interesami  ogromnej  rzeszy  prawomyślnych  i praworządnych  działkowców.

Nielegalne  budowle  na  terenach  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych, niezależnie od ich usytuowania, zamieszkiwanie w nieprzystosowanych do tego obiektach ogrodowych, szantaż  wobec władz samorządowych,  wobec  władz ogrodów działkowych  i temu podobne zachowania  powinny i   muszą być uznawane  za  sprzeczne  zarówno  z  przepisami  obowiązującego prawa  jak  również  sprzeczne    z  przyjętymi normami  określającymi  cele i  zadania rodzinnych ogrodów działkowych.  Uważamy, że podjęta przez Pana Rzecznika obrona  łamiących ustawę, uprawiających  taką  samowolę, czynienie z nich ofiar systemu, kłóci  się  z podstawowymi  zasadami  państwa  prawa.

Trudne problemy, związane szczególnie z zapewnieniem sprawiedliwego dostępu do różnych dóbr, w tym godziwego zamieszkiwania, powinny być rozwiązywane  przede wszystkim przez władze samorządowe w kierunku poprawy warunków mieszkaniowych  grupy ludzi tego potrzebujących. Natomiast próba sankcjonowania anormalnych sytuacji  oraz przerzucania odpowiedzialności na  Polski Związek Działkowców  i  władze rodzinnych ogrodów działkowych   za zachowania  osób z premedytacją wchodzących w kolizję z prawem, nawet gdyby to była tylko  „ustawa o ogródkach”, jak się potocznie mawia,  nie sprzyja rozwiązywaniu trudnych problemów, a służy jedynie utrwalaniu patologii.

Uwzględniając  przedstawioną argumentację ,  wnosimy  do Rzecznika Praw Obywatelskich o odstąpienie od działań nie leżących w interesie wielomilionowej rzeszy działkowców.

 

Okręgowy Zarząd Mazowiecki  PZD w Warszawie


Warszawa, 18.03.16

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.