Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował OZ Mazowiecki PZD - 23.03.2016

18 marca br. w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie odbyło się V posiedzenie OZ Mazowieckiego. W obradach uczestniczył prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki oraz kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD Pan Marek Pytka, a także przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Parys. Posiedzenie poświęcone było przede wszystkim uzupełnieniu składu OZM PZD oraz aktualnym problemom Związku i Okręgu.

Obrady otworzył i prowadził I wiceprezes OZM PZD Pan Grzegorz Oracz, który na wstępie przedstawił porządek obrad, a także odczytał stanowisko OZ Mazowieckiego PZD w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczącego problemu zamieszkiwania na terenie ROD. Poruszył także sprawę zmian kadrowych w biurze OZ Mazowieckiego, a przede wszystkim nową organizację pracy działu księgowego. I wiceprezes OZM PZD zwrócił również uwagę na kwestię roszczeń do gruntów zajmowanych przez ROD oraz zaznaczył, iż OZ Mazowiecki PZD w ramach art. 76 ustawy o ROD złożył blisko 250 wniosków o uregulowanie stanu prawnego ogrodów działkowych na terenie całego Mazowsza. Przypomniał także o potrzebie uzupełnienia składu OZM PZD na posiedzeniu, a także wyboru nowego prezesa Okręgu w najbliższym możliwym czasie.

DSCN6877

O bieżących sprawach Okręgu, w tym o rozpoczęciu kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ogrodach poinformował kierownik biura OZ Mazowieckiego Mariusz Gaj. Przy tej okazji wspomniał o odbytym w lutym br. szkoleniu dla osób obsługujących walne zebrania w ROD, a także zwrócił uwagę, aby wszystkie osoby obsługujące zebrania informowały działkowców o bieżących, kluczowych problemach Związku i Okręgu, w tym przede wszystkim o kwestii zamieszkiwania w ROD oraz ponadnormatywnych altan i wynikających z tego krokach podjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto, zaznaczył, iż należy również zwracać uwagę zarządom i działkowcom na właściwe korzystanie z majątku PZD i czerpanie z niego pożytku – zgodnie z właściwą uchwałą KR PZD dotycząca tej kwestii.

Do problemu walnych zebrań w ROD oraz właściwego ich przeprowadzenia i odpowiedniego korzystania z dokumentów dotyczących walnego zebrania nawiązał także kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD Pan Marek Pytka, który zwrócił uwagę na często popełniane błędy proceduralne w czasie zebrań.

W sprawie najistotniejszych problemów Związku głos zabrał prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, który skupił się głównie na ponownej potrzebie obrony zapisów ustawy o ROD i praw działkowców, wynikającej z ostatnich kroków podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który staje w obronie osób zamieszkujących na terenie ROD. Wspomniał przy tej okazji o niedawnych protestach stowarzyszenia „Forsycja” w Poznaniu, które domaga się legalizacji zamieszkiwania w ROD.

DSCN6889

Prezes poinformował o wystąpieniu KR PZD do Rzecznika w sprawie zamieszkiwania i nadesłanej przez niego odpowiedzi, co daje nadzieję na porozumienie i współpracę. Zaznaczył również, iż istnieje potrzeba, aby w obronie ustawy ze stanowiskami i listami występowała nie tylko KR PZD i OZ, ale także ogrody i działkowcy. Wspomniał również o interpelacji poselskiej Posłanki Krystyny Sibińskiej w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Infrastruktury, dotyczących zbadania problemu zamieszkiwania w ROD. Zwrócił również uwagę na kwestię czerpania pożytku z majątku PZD w ogrodach. Przypomniał, iż ustawa o stowarzyszeniach, regulująca także działalność Stowarzyszenia Ogrodowego PZD, nie daje możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej w ROD. W związku z tym, aby uregulować tę ważną dla wielu zarządów ROD kwestię, KR PZD podjęła stosowna uchwałę, która umożliwia korzystanie z majątku PZD, ale absolutnie nie może mieć miejsca proceder świadczący o prowadzeniu stałej działalności gospodarczej (zarobkowej).

W odniesieniu do aktualnej sytuacji OZ Mazowieckiego, Prezes PZD nawiązał do styczniowej kontroli przeprowadzonej przez zespół specjalistyczny KR PZD, która nie została zakończona z powodu braku bilansu finansowego za rok 2015. W związku z tym podkreślił, iż aby szybko zamknąć kontrolę i wprowadzić wytyczne pokontrolne, należy wykonać wszystkie niezbędne czynności w Okręgu. Zaznaczył też, iż w jego opinii jest duży potencjał w Okręgu, aby wprowadzić niezbędne zmiany prowadzące do unormowania jego działalności, ale wymaga to nakładu pracy i podejmowania konkretnych decyzji. Na zakończenie swego wystąpienia, Prezes złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.DSCN6881

W dalszej części posiedzenia skupiono się na uzupełnieniu składu OZ Mazowieckiego. I wiceprezes OZM PZD Pan Grzegorz Oracz poinformował o rezygnacji Pani Agnieszki Bąk z funkcji wiceprezesa OZM PZD i członka OZ, a także o potrzebie powołania nowego członka OZ z terenu delegatury radomskiej OZM PZD w miejsce Pana Zygmunta Kacprzaka, który w grudniu ubiegłego roku zrezygnował z funkcji prezesa OZM PZD i członkostwa w OZ PZD. Do składu OZM PZD zaproponowany został Pan Ireneusz Kniotek (prezes ROD „Jonatan” w Radomiu), który przedstawił swoją osobę i dotychczasową pracę w Związku. OZM PZD przegłosował przyjęcie nowego członka OZ i została podjęta uchwała w tej sprawie.

W trakcie posiedzenia, wiceprezes OZM PZD Pan Janusz Górniak poinformował, iż w dniu 15 kwietnia br. odbędzie się plenarne posiedzenie zespołu ds. współpracy miasta st. Warszawy z ogrodami działkowymi, które poświęcone ma być pomocy władz miasta w rozwiązywaniu problemów działkowców (w tym między innymi sprawie szkód wyrządzanych w ogrodach przez dzikie zwierzęta).

Obrady zwieńczone zostały dyskusją nad treścią stanowiska OZM PZD w sprawie zamieszkiwania na terenie ROD. Po poprawkach redakcyjnych przyjęto ostateczną wersję dokumentu, który skierowany zostanie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z okazji zbliżającego się nowego sezonu działkowego, Członkowie OZ Mazowieckiego PZD otrzymali podarunki okolicznościowe w postaci zestawów cebulek kwiatowych ufundowanych przez OZM PZD i przygotowanych przez wydawnictwo i sklep internetowy „Działkowiec”.

oma

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.