Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Zwracamy się do Pana z apelem o zaprzestanie działań zmierzających do destabilizacji obowiązujących aktów prawnych" - 23.03.2016


Katowice dnia 16.03.2016 roku


Rzecznik Praw Obywatelskich

Pan Adam Bodnar

00-090 Warszawa

ul Solidarności 77


Stanowisko Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miast Mysłowice, Siemianowice Śląskie uczestniczących w naradzie dnia 16.03.2016 roku po zapoznaniu się z Pana pismem skierowanym do Pana Ministra Infrastruktury i Budownictwaw dniu 25.02.2016 r.


Prezesi z terenu miast Mysłowice i Siemianowice Śl. stanowczo protestujemy w sprawie proponowanych zmian w Ustawie o ROD z dnia 13 12.2013 roku.

Zwracamy się do Pana z apelem o zaprzestanie działań zmierzających do destabilizacji obowiązujących aktów prawnych.

Zamieszkiwanie w altanach ogrodowych na terenie ROD nie jest dozwolone i nigdy nie było prawnie dozwolone. Działania podjęte przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w sprawie ponadnormatywnych budowli i zamieszkania na działkach uważamy za słuszne i popieramy w całym zakresie, a wyrażone w Uchwale nr 362/2015 z dnia 18.12. 2015 roku są uzasadnione. Dlatego przesyłając do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich ten list apelujemy, aby podejmując inicjatywy dotyczące ogrodów działkowych zechciał Pan konsultować z przedstawicielami PZD. Polski Związek Działkowców posiada pełne prawo do prezentowania stanowiska w imieniu swych Członków dobrowolnie zrzeszonych.

Wierząc, że wypełniając swój mandat w przyszłości, będzie Pan realizował zasadę konsultacji podejmowanych działań z naszą organizacją w imieniu Członków Polskiego Związku Działkowców. Załączamy wyrazy szacunku, zachęcając do wspólnych działań w przyszłości.

 Podpisy uczestników narady szkoleniowej Prezesów


LIST DO RPO

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio