Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Mam nadzieję, że w przyszłości stanie Pan w obronie obywateli, którzy nie łamią prawa" - 23.03.2016

 

Żagań, dn. 18.03.2016 rok

 

Pan Adam BODNAR

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Szanowny Panie!

Zdumiony jestem treścią listów jakie wystosował Pan do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach. Pragnę Panu przypomnieć, że art. 12 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 roku stanowi, iż obowiązuje zakaz zamieszkiwania jak i prowadzenia działalności gospodarczej i innej zarobkowej na terenie działki. Dlatego dziwi mnie Pana stwierdzenie, że Związek niby wydał brutalną wojnę ludziom łamiącym prawo. Myślę sobie, że Związek domaga się przestrzegania litery prawa przez garstkę ludzi, którzy to prawo złamali.

Nie jest również prawdą jak Pan to stwierdza, że są to ludzie ubodzy, niepełnosprawni czy wręcz bezdomni, bo ludzi tych nie było by stać na wybudowanie takich okazałych „altan". Celowo używam tu słowa „altana" gdyż mnie jako wieloletniego działkowca nie stać na wybudowanie czegoś tak okazałego i to wbrew prawu.

Dlatego domagam się, aby w przyszłości w podobnych sprawach kontaktował się Pan z Polskim Związkiem Działkowców, aby uzyskać informację u źródeł, gdyż nie jest prawdą, że zjawisko to jest zjawiskiem masowym.

Mam nadzieję, że w przyszłości stanie Pan w obronie obywateli, którzy nie łamią prawa, a nie garstki ludzi naciągających to prawo pod własne cele i interesy.

Z wyrazowi szacunku

Karol Wojtysiak

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.