Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Społeczność ogrodowa obawia się nowej fali siania niepokoju" - 23.03.2016

                                                                                        

    Tarnobrzeg, 12 .03.2016 r .

 
                                                                           Pan
                                                                           Andrzej Adamczyk
                                                                           Minister Infrastruktury
                                                                           i Budownictwa 
                                                                           w Warszawie

 
Stanowisko  działkowców  ROD  "Mokrzyszów" w Tarnobrzegu
w sprawie  skierowanego do Pana  Ministra  listu  Rzecznika  Praw  Obywatelskich 
o dokonanie  zmian w Ustawie  z dn. 13.12.2013 r.  o  ROD 
 
Jesteśmy zaniepokojeni, że Rzecznik  Praw  Obywatelskich  wyraża  opinię, że działkowcy zamieszkujący w Ogrodach  Działkowych  są  szykanowani i wyrzucani  ze  swoich  altan. Jest prawdą, że Zarządy Okręgowe PZD, na których Ogrodach zostały wybudowane nielegalnie budynki ponadnormatywne do stałego pobytu, podejmują właściwe decyzje, aby tego rodzaju nielegalne budowle i zamieszkiwanie ograniczyć. Podstawą są przepisy ust. 13 i 14  Ustawy o ROD. 
 
Jest rzeczą dla nas niezrozumiałą, że stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich obejmuje ochroną tych działkowców, którzy naruszyli prawo, często  dobrze  sytuowanych, a wystawione "altany" przekraczające dozwolony metraż 35 m kw. są przedmiotem obrotu handlowego.
 
Organy właściwe w Stowarzyszeniu PZD muszą egzekwować uprawnienia wynikające z Ustawy o ROD  -  innymi słowy,  prawo  musi  być respektowane.
 
Rodzinne Ogrody Działkowe w  różnych  sytuacjach  często  pomagają  osobom  zagubionym, samotnym  pomieszkującym  na  ogrodach  uzyskiwać  pomoc  socjalną  -  kierowanie  do domów socjalnych czy dziennego pobytu. Współpracujemy w tym zakresie z władzami samorządowymi, Policją, Strażą  Miejską  w ochronie  ich życia.
 
Panie  Ministrze
 
Społeczność  ogrodowa  obawia  się  nowej  fali  siania  niepokoju  i chęci  likwidacji stowarzyszeń ogrodowych. Ustawa  z  dn.  13.12.2013 r.  tak z trudem  wypracowana  i uchwalona  przez  Sejm  RP  - z  poparciem wszystkich ugrupowań  politycznych  -  daje działkowcom  satysfakcję  ochrony  w spełnianiu swoich  form  wypoczynku,  rekreacji rodzinnej  i  różnego  rodzaju  form  hobby upraw roślinnych,  owocowych  itp. 
 
Nie  niszczmy  tego dorobku  w  imię  partykularnych  interesów ludzi  nie szanujących prawa. 
                   
                                                       
Z wyrazami szacunku 
Działkowcy  na Walnym  Zebraniu  Sprawozdawczym  
ROD "Mokrzyszów" w Tarnobrzegu

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio