Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"PZD jako reprezentant milionowej rzeszy działkowców jest społecznym partnerem we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania ogrodów działkowych" - 23.03.2016


Ustrzyki Dolne, 12.03.2016 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Pan Adam Bodnar


Szanowny Panie Rzeczniku

Piszę do Pana z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kamienna Laworta" w Ustrzykach Dolnych z samego centrum Bieszczadów w sprawie Pana wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego regulacji prawnych zamieszkiwania i budowania altan ponadnormatywnych, wyrażając swoje oburzenie.

Sprawuje Pan Urząd, który obliguje do rzetelnego i popartego konsultacjami ze wszystkimi zainteresowanymi stronami rozpatrzenia sprawy. Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych została jednogłośnie przyjęta przez Sejm i Senat była wynikiem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej popartej przez milion działkowców z całego kraju.

Pana intencja powinna mieć na celu dogłębne zbadanie sprawy, jednak przyjęta przez Pana forma odbiega od standardów.

Polski Związek Działkowców jako reprezentant milionowej rzeszy działkowców jest społecznym partnerem we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania ogrodów działkowych i powinien występować przy opiniowaniu inicjatyw związanych z ogrodami działkowymi jako ich prawny reprezentant.

Krzysztof Paszkowski


ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.