Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Jako Rzecznik Praw Obywatelskich powinien stać Pan na straży obrony obywatela, który przestrzega prawo" - 22.03.2016Rzecznik Praw Obywatelskich

Pan dr Adam Bodnar


Szanowny Panie Rzeczniku


LIST OTWARTY


Działkowcy z ROD Wiśnia w Zabrzu uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym po zapoznaniu się z Pana wystąpieniem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej regulacji prawnych budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania w rodzinnych ogrodach działkowych wyrażają swoje zaniepokojenie.

Szanowny Panie Rzeczniku

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych przyjęta w dniu 13 grudnia 2013 r. jest wynikiem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej popartej przez działkowców i ich rodziny, którzy w ilości prawie miliona podpisów wyrazili poparcie z zawartymi w ustawie rozwiązaniami prawnymi oraz ideą ogrodnictwa działkowego w Polsce. Sugerowanie Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministrowi Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, że z powodu grupy ludzi łamiących prawo należałoby by się przyjrzeć funkcjonowaniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, uważamy za bezpodstawne.

Przykro nam, że Pan jako Rzecznik Praw Obywatelskich powinien stać na straży obrony obywatela, który przestrzega prawo, niestety w tym przypadku reprezentuje Pan garstkę nieuczciwych osób niosących za sobą negatywne konsekwencje dla całej działkowej społeczności oraz dobrego wizerunku Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Mamy nadzieje, że wycofa się Pan z podjętych działań zmierzających do zmiany Ustawy w Rodzinnych Ogrodach działkowych.


Z działkowym pozdrowieniem

(podpisy w załączeniu)LIST DO RPO

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio