Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"w czasie szkoleń nowych działkowców informuje się o konsekwencjach wynikających z wybudowania altany niezgodnej z przepisami" - 22.03.2016

 

Ustrzyki Dolne, 12.03.2016r.

 

STANOWISKO

w sprawie budownictwa normatywnego i zamieszkiwania na działkach

w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Jako długoletnia działkowiczka z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kamienna Laworta" w Ustrzykach Dolnych z niepokojem obserwuję działania działkowców ze stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Forsycja'" w Poznaniu. Pragnę wyrazić stanowczy sprzeciw wobec postawy tych działkowców. Działania te godzą w dobry wizerunek działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych i Związek, niosą za sobą negatywne konsekwencje dla całej działkowej rodzinny w tym działkowców z rejonu Bieszczad, którego to jestem reprezentantem. W roku 2015 wprowadzono obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane, która, obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r., zmieniła powierzchnię altan do 35 m kw. i jest teraz bardziej korzystna dla działkowców. Zamieszkiwanie na działkach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zabronione było na mocy dotychczasowych ustaw, w tym także w ustawie z 13 grudnia 2013 r. Pragnę wyrazić sprzeciw przeciwko twierdzeniom, jakoby Polski Związek Działkowców ponosił odpowiedzialność za ten stan rzeczy. W Okręgu Podkarpackim PZD w czasie szkoleń nowych działkowców informuje się o konsekwencjach wynikających z wybudowania altany niezgodnej z przepisami, jak również zamieszkiwania na działkach.

Z poważaniem

Zofia Demczyna


ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio