Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Prawo musi być przestrzegane" - 22.03.2016

 

Przemyśl, dnia 17.03.2016r,


Pan dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw ObywatelskichSzanowny Panie Rzeczniku


Jestem zdziwiona Pana decyzją o skierowaniu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doniesienia o samowolach budowlanych w ROD.

W ustawie z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostały zapisane przepisy dotyczące wymiarów altany działkowej oraz obowiązki stowarzyszenia ogrodowego podlegające na zgłoszeniu właściwemu organowi administracji państwowej samowoli budowlanej.

Dla mnie dokument ten jest "Konstytucją", której zapisów przestrzegamy. Jest Pan konstytucyjne niezawisły, niezależny dlatego przedstawiam Panu moje stanowisko.

Prawo musi być przestrzegane i nie może być naginane pod potrzeby grupki ludzi nie liczących się z innymi działkowiczami.

Myślę że skierowany do Pana list rozwieje wszelkie wątpliwości i wycofa się Pan z pochopnych działań dla dobra większości działkowców.

Z wyrazami szacunku

Irena Hermańska


ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio