Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Jeśli zajdzie konieczność staniemy ponownie w obronie Związku, w obronie praw działkowców" - 22.03.2016

 

Żagań, dnia 19 marca 2016 rok


Pan Adam BODNAR
Rzecznik Praw Obywatelskich


Szanowny Panie Rzeczniku!


Ogromnym zaskoczeniem dla nas jest fakt wystąpienia z opiniami zawartymi w listach skierowanych do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie samowoli budowlanej oraz zamieszkiwania na działkach.

W listach skierowanych do wyżej wymienionych Ministrów podkreśla Pan, że działania PZD w sprawie ukrócenia samowoli budowlanej uderzają w rodziny wielodzietne, bezdomnych, niepełnosprawnych oraz ludzi starszych. Przyglądając się „altanom" wybudowanym przez wyżej wymienionych zadajemy sobie pytanie czy ludzi biednych byłoby stać na tak luksusowe „altany". Ludzie ci to niewielka garstka użytkowników działek, którzy postanowili zagospodarować działki według własnego "widzi mi się" łamiąc przy tym wszelkie zasady i stając ponad prawem.

Zdziwienie nasze jest tym większe, że Pan jako Rzecznik Praw Obywatelskich stanął po stronie ludzi bezwzględnych, dla których prawo nic nie znaczy. Występując w takiej sprawie winien Pan skonsultować te kwestie z naszym Związkiem, gdyż ta niewielka grupa ludzi nie ma nic wspólnego z działkowcami i związkiem, którego jesteśmy członkami, jeśli zajdzie konieczność staniemy ponownie w obronie Związku, w obronie praw działkowców. Mamy nadzieję, że w przyszłości w sposób bardziej racjonalny podejmował będzie Pan sprawy dotyczące ogrodnictwa działkowego.

Zarząd ROD "Zacisze" w Żaganiu

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio