Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List OZ w Poznaniu do Posłanki Krystyny Sibińskiej - 22.03.2016


Poznań, 2016-03-18

Poseł na Sejm RP
Pani Krystyna Sibińska

Szanowna Pani Poseł,

Z wielkim zdziwieniem odebraliśmy wystąpienie Pani Poseł z interpelacją nr 1630 skierowaną do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zdumiewa fakt, że interpelację w obronie łamiących przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. składa była Przewodnicząca Podkomisji Sejmowej, która przygotowała projekt dziś obowiązującej ustawy. Znamy też wystąpienia Pani Poseł, w których przedstawiała się jako osoba szczycąca się efektem swojej pracy jakim jest nowa ustawa o  ROD.

Cenimy sobie nową ustawę i chcemy stosować jej zapisy w praktyce. Więcej, twierdzimy, że wreszcie ta ustawa daje narzędzia pozwalające skuteczniej egzekwować obowiązujące prawo. Dość bowiem mamy bezkarności osób budujących na ogrodach wille o powierzchniach przekraczających normatywy nawet 2-3- krotnie. To właśnie te osoby dzisiaj stają w pierwszym szeregu protestujących przeciwko podjętym przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców próbom przeciwdziałania rozszerzania się zjawiska ponadnormatywnego budownictwa i zamieszkiwania na terenie działek. Mamy więc sytuację, gdy egzekwujący prawo zostają oskarżani o bezduszność i są porównywani do czyścicieli kamienic.

Zwracamy również uwagę na kłamliwe tezy, propagowane przez łamiących prawo i powielane przez media, którym jak widać uwierzyła także Pani Poseł, że Związek prowadzi masowe eksmisje ludzi z ogrodów. Nie ma takiej akcji w Okręgu Poznańskim ani w Polskim Związku Działkowców, nikt masowo nie podejmuje decyzji o wypowiedzeniu prawa do działki tylko z powodu zamieszkiwania na działkach w wyniku ubóstwa. Z każdą rodziną mieszkającą na działkach prowadzone są rozmowy, a w skrajnie trudnych przypadkach zwracamy się o pomoc dla takich rodzin do MOPS i władz samorządowych. W ostateczności i tylko w przypadkach braku jakiejkolwiek woli porozumienia ze strony działkowca  z zarządem ROD mogą być i są podejmowane wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Czy nie dziwi Pani Poseł brak dowodów na masowe eksmisje ze strony występujących do Pani o ochronę? Z przysłowiową świecą szukają takich przypadków i trąbią na swoich portalach, jeśli znajdą pojedyncze dowody na ich tezy.

Jeśli nawet można uznać za słuszne ze strony Pani Poseł zwracanie organom pastwa uwagi na grożący osobom w trudnej sytuacji życiowej problem bezdomności to już zupełnie nie jest zrozumiałe 3 pytanie, z którego mogłoby wynikać, że w przypadku zaprzestania łamania prawa przez działkowca jakiś organ stowarzyszenia miałby stosować sankcje wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Nam naprawdę chodzi o to, by prawo nie było łamane. Jeśli wiec działkowiec zaprzestaje zamieszkiwać na działce, albo usunie wadę altany i doprowadzi ja do stanu zgodnego z prawem nikt nie wypowiada mu umowy dzierżawy działkowej. A jeśli nawet tak by się stało to działkowiec któremu wypowiedziano prawo do działki, a który usunął przyczynę wypowiedzenia  skutecznie obroni się przed sądem powszechnym.

OZ w Poznaniu

 

ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio