Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uczestnicy szkolenia dla początkujących działkowców w okręgu świętokrzyskim zdecydowanie przeciw wobec działań Rzecznika Praw Obywatelskich - 22.03.2016

Tegoroczna aura przyśpiesza sezon ogrodniczy w całym kraju. Nie inaczej jest także i w rodzinnych ogrodach działkowych, gdzie panuje coraz większy ruch – działkowcy rozpoczynają w pełni prace szykując się na cały bieżący rok.

Początek sezonu działkowego to także naturalny początek szkoleń dla wszystkich tych działkowców, dla których rok 2016 jest pierwszym, w często wieloletniej przygodzie z ogrodnictwem działkowym. Dla wielu z nich obejmowana w użytkowanie działka stanie się niejednokrotnie sensem życia.

Aby jednak móc cieszyć się w pełni urokami posiadanej działki, nie sposób nie zgłębiać wiedzy, która staje się niezbędną dla jak najlepszego wykorzystania walorów ogrodnictwa działkowego.

Obok podstawowej wiedzy z zakresu zagospodarowania działki, podstawowych zasad uprawy gleby oraz nawożenia roślin, ekologii i ochrony roślin, warzywnictwa i sadownictwa, znaleźć muszą się także takie tematy jak prawo w PZD (zagadnienia prawno – organizacyjne) oraz aktualna sytuacja działkowców, ROD i stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców.

Na odbytym w dniach 17 i 18 marca br. pierwszym tegorocznym szkoleniu grupy kieleckich, nowoprzyjętych działkowców, tematyka obecnej sytuacji ogrodnictwa działkowego w naszym kraju stała się tematem niemalże wiodącym. Mowa tutaj oczywiście o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich i skierowanych z jego strony wystąpieniach do dwóch ministrów: Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zawarta w obu pismach konkluzja o rozważeniu możliwości zmian legislacyjnych w ustawie o ROD jako lekarstwo na zjawisko zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego w ogrodach działkowych, wywołała wśród uczestników szkolenia niemałe oburzenie.

Wszyscy zebrani w sposób jednoznaczny wypowiadali się o absurdalności działań RPO i ze zdziwieniem przyjęli „skuteczność” niewielkiej grupy demonstrantów, która tak szybko i energicznie była w stanie uruchomić tenże organ w obronie naruszenia ich rzekomych praw i wolności.

Nie ma, zdaniem kieleckich początkujących działkowców zgody na to, że ogrodnictwo działkowe mogłoby zatracić swoją dotychczasową funkcję rekreacyjno – wypoczynkową na rzecz funkcji mieszkaniowej.

Co najmocniej wybrzmiało z wypowiedzi zebranych, niewielka grupka osób, nie ma prawa swoimi działaniami rzucać cień na blisko milionową grupę polskich działkowców, stawiając tym samym niemal wszystkie ROD w szeregu tych, w których łamane są przepisy związkowe i powszechnie obowiązujące. Wszyscy, którzy decydują się na objęcie działki w ogrodzie działkowym, pragną zachowania jego tradycyjnych i wieloletnich funkcji.

Wymiernym efektem i wyrazem opinii uczestników szkolenia było wypracowanie i podjęcie stanowiska, w którym w sposób jasny i zdecydowany wyrażono negatywny pogląd i ocenę działań samego Rzecznika ale także rzekomo pokrzywdzonej grupki poznańskich działkowców.

 

Jan Stańczyk

Dyrektor Biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD    

Załącznik plikowy do pobrania

stanowisko22marzec.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.