Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List OZ w Słupsku do Rzecznika Praw Obywatelskich - 21.03.2016


Słupsk dnia 14 marca 2016 r.

Pan
Adam Bodnar
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH


Szanowny Panie Rzeczniku !

W związku z Pańskimi działaniami dotyczącymi problemu zamieszkiwania i samowoli budowlanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych wywołanymi przez stowarzyszenia zrzeszające tych „działkowców”, którzy dopuścili się wypaczenia idei ogrodnictwa działkowego poprzez złamanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jak również ustawy prawo budowlane chcemy wyrazić swoje stanowisko jako wieloletni członkowie organów statutowych ogrodów. W trakcie swej działalności stykaliśmy się z problemem, który jest obecnie przedmiotem Pańskiego zainteresowania. Nasze doświadczenia wskazują jednoznacznie, że samowola budowlana jest wynikiem, której jest zamieszkiwanie na terenie ogrodów działkowych nie jest podyktowana tylko i wyłącznie problemem wynikającym z braku możliwości zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych wielu rodzin w naszym kraju, ale jest również wynikiem zwykłego cwaniactwa. Na terenie naszego okręgu było wiele przypadków sprzedaży mieszkań w mieście i wybudowanie nielegalnie na terenie ogrodu budynku mieszkalnego, a następnie zamieszkanie w nim. Tak się robi - bo to się po prostu opłaca. Niestety działania zapobiegawcze zarządu rod są nieskuteczne dzisiaj można wybudować budynek nadający się do zamieszkania w ciągu 24 godz. Na dzień dzisiejszy problem zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego na terenie działania naszego okręgu nie istnieje, gdyż ogrody, w których ten problem występuje zgodnie z ustawą o rod wystąpiły ze struktur PZD. Istnieją w pełni uzasadnione obawy, że Pańskie działania mogą się przyczynić do zachęcenia tych, którzy tylko z obawy o skutki swoich działań niezgodnych z prawem na dzień dzisiejszy wstrzymują się z podjęciem decyzji o zamieszkaniu na terenie ogrodów. A tak będzie jeżeli dojdzie do liberalizacji przepisów, a z treści pism skierowanych przez Pana do Ministra Infrastruktury i Budownictwa i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że oczekuje Pan podjęcia przez te resorty inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zmiany przepisów w celu zabezpieczenia interesu tych, którzy dopuścili się złamania prawa. Nie po raz pierwszy Polski Związek Działkowców, który w ewidentny sposób w ciągu 35 lat jego istnienia przyczynił się do rozwoju ogrodnictwa działkowego w naszym kraju zostaje postawiony w roli przeciwnika, a nawet wroga użytkowników działek jak to wynika z petycji „działkowców polskich „ .

Szanowny Panie Rzeczniku !

Wyrażamy swoje uznanie i szacunek dla Pańskiej działalności, pełni Pan odpowiedzialną funkcje stróża praw obywatelskich. Dlatego też naszym zdaniem ma Pan pełne prawo oczekiwać od odpowiednich organów Państwa pomocy w rozwiązaniu problemu bezdomności, na pewno nie powinno to się odbyć kosztem działalności rodzinnych ogrodów działkowych a szczególnie wypaczania idei ogrodnictwa działkowego.
Liczymy na to, że swój autorytet i kompetencje wykorzysta Pan do obrony interesów biedniejszej grupy społeczeństwa, która nie jest zainteresowana budową na działkach domów mieszkalnych ani letniskowych bo ich po prostu na to nie stać a takich możliwości oczekują autorzy petycji.
Chcielibyśmy, aby nasze wystąpienie do Pana spowodowało wypracowanie stanowiska przez Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie pełnej wiedzy o funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych.

Członkowie Okręgowego Zarządu w Słupsku

i Prezesi Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.