Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Czyich praw chce bronić Rzecznik Praw Obywatelskich RP?" - 21.03.2016


Pan Adam BODNAR

Rzecznik Praw Obywatelskich

WARSZAWA


Szanowny Panie Rzeczniku

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kpr. BENEDY w Bydgoszczy zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym z ogromnym niepokojem przyjęli informację o podjętych przez Pana wystąpieniach do Ministra Infrastruktury i Budownictwa jak również do Pani Minister ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w których wskazuje Pan na potrzebę podjęcia prac legislacyjnych dla wzruszenia nie tak dawno uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, tylko po to, aby zmienionymi zapisami w ustawie bronić osób którym grożą konsekwencje za świadome naruszanie stanu prawnego poprzednio jak i obecnie w tym zakresie obowiązującego w naszym kraju, a stając na stanowisku iegalizacji budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na działkach Rodzinnych Ogrodów Działkowych sprawców łamania prawa zamiast napiętnować pragnie Pan nagradzać.

Pragniemy zauważyć, że próba zalegalizowania ponadnormatywnego budownictwa podnoszona była w toku prac legislacyjnych nad obecną ustawą o ROD, lecz jako wręcz szkodliwa nie znalazła uznania w oczach komisji sejmowej jak również posłów i senatorów poprzedniej kadencji.

Niepokojem i oburzeniem napawa nas w szczególności fakt, że po raz kolejny garstka ignorantów i naruszycieli prawa w środowisku działkowym naszego kraju występując do naczelnych organów Państwa znajduje u nich posłuch, a stanowisko i argumenty ogółu działkowców są całkowicie pomijane a wręcz ignorowane.

Szanowny Panie Rzeczniku!

Mieliśmy dotychczas przeświadczenie, że powołany w RP urząd Rzecznika Praw Obywatelskich służy ogółowi obywateli.

W świetle przytoczonych powyżej faktów, pragniemy w tym miejscu zadać pytanie.

Czyich praw chce bronić Rzecznik Praw Obywatelskich RP?

Czy Rzecznik Praw Obywatelskich jest nadal obrońcą ogółu obywateli RP w tym również przeważającej części działkowców, czy też obrońcą garstki naruszycieli prawa tak poprzednio jak i obecnie obowiązującego w rodzinnych ogrodach działkowych, upatrujących w czynieniu tego zamieszania dla swych osobistych korzyści?

Z wyrazami szacunku uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego

wg załączonej listy z podpisami poparcia


ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio