Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Prezesów ROD z Mysłowic i Siemianowic Śląskich - 21.03.2016

Zbliżające się terminy odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych to dobra okazja do przeprowadzenia narady szkoleniowej dla Prezesów ROD, którzy bezpośrednią będą je przygotowywać.

Z tego też powodu Koordynator ROD w Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich – Józef Łęczycki w dn. 16.03.br. zorganizował kolejną naradę szkoleniową dla Prezesów mysłowickich i siemianowickich ROD. Na wstępie narady poruszył ważny temat zamieszkiwania w ROD i ponadnormatywnych altan, odnosząc się negatywnie do wystąpienia Rzecznika Prawa Obywatelskich Adama Bodnara. Zebrani Prezesi wskazali na problemy jakie występują na terenie ROD w związku z zamieszkiwaniem działkowców jak i ponadnormatywnymi altanami. W tym temacie Prezesi ROD wystąpili  z listem do Rzecznika Prawa Obywatelskich, który prezentujemy poniżej.

Zebrani Prezesi ROD zapoznali się także z przebiegiem obrad IV Posiedzenia Okręgowego Zarządu Śląskiego, które odbyło się dzień wcześniej. Na prośbę Prezesa Okręgu Śląskiego zwrócono uwagę, że w tym roku przypada jubileusz 35 lecia Polskiego Związku Działkowców. Dlatego tegoroczne obchody Dni Działkowca  będą idealną okazją do świętowania kolejnej okrągłej rocznicy Związku.

W dalszej części narady Prezesi ROD zaciekawieni sprawami regulacji stanów prawnych gruntów ROD, wysłuchali szczegółowych informacji na temat prowadzonych postępowań administracyjnych, które przedstawił St. Inspektor ds. terenowo – prawnych Mateusz Macianty. Na pytanie dotyczące ewentualnych roszczeń podmiotów trzecich do terenów ogrodów przedstawiono przepisy ustawy o ROD jakie chronią ogrody przed ewentualnymi skutkami roszczeń jak i wypracowane działania podejmowane przez Okręg Śląski w takich przypadkach.

Ostatnią część narady poświęcono organizacji walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2016r. Koordynator ROD szczegółowo przedstawił Prezesom ROD wytyczne w tej sprawie jak i podkreślił ważną rolę Prezesów ROD w prawidłowym przeprowadzeniu zebrań. Omówiono wymogi formalne jakie muszą zostać spełnione, w tym prawidłowe zawiadomienie członków PZD, sporządzenie wzorów uchwał w sprawie opłat oraz list obecności i protokołów. Wskazano także, że przerwa między terminami zebrań to dobra okazja do przedstawiania działkowcom aktualnych informacji na temat funkcjonowania PZD jak i omówienia problemów ROD. W miedzy czasie odpowiadano na pytania.

LIST DO RPO

Mateusz Macianty – St. Insp. ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.