Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Jest Pan Rzecznikiem Praw Obywatelskich wszystkich Polaków" - 18.03.2016

 

Ustrzyki Dolne, 12.03.2016 r.

Rzecznik. Praw Obywatelskich

Pan Adam Bodnar


Szanowny Panie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kamienna Laworta" w Ustrzykach Dolnych zapoznał się z Pana wystąpieniem do Ministra infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie zamieszkiwania na terenach rodzinnych ogrodów działkowych oraz ponadnormatywnego budownictwa dotyczącego Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Forsycja" w Poznaniu.

Uchwałą nr 362/2015 z 18 grudnia 2015 r., Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców podjęło przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD. Z treści tej uchwały wynika, że w przypadku istnienia ponadnormatywnej altany na terenie działki ROD Zarząd zobowiązany jest do wypowiedzenia umowy dzierżawy, jeśli nadzór budowlany potwierdził uprzednio naruszenie prawa, a następnie po wygaśnięciu prawa do działki - wystąpienia do sądu powszechnego z pozwem o wydanie działki. Podobnie w przypadku stwierdzenia zamieszkiwania w altanie ogrodowej.

Nieprawdą jest, że dla wielu osób decyzja o zamieszkiwaniu na terenie ogródków działkowych była podyktowana faktem wieloletniego bezskutecznego oczekiwania na uzyskanie pomocy mieszkaniowej od gminy. Prosimy o dogłębne zbadanie sprawy, przyjrzenie się osobom tam zamieszkującym, jakie posiadają domy i jakie stoją tam samochody. Ponadto należy stwierdzić, że jest Pan Rzecznikiem Praw Obywatelskich wszystkich Polaków, a nie tylko działkowców z ogrodu działkowego "Forsycja" w Poznaniu. Liczymy, że Pan działania zostaną skierowane we właściwym kierunku tj. zapisów ustawy o ROD a dnia 13.12.2013 r.


Zarząd ROD "Kamienna Laworta" w Ustrzykach Dolnych

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.