Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Mamy nadzieję, że wycofa się Pan z podjętych działań zmierzających do zmiany ustawy o ROD" - 18.03.2016

 

Zabrze, 12.03.2016 r.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Pan dr Adam Bodnar

 

Szanowny Panie Rzeczniku

 

LIST OTWARTY

 

Działkowcy z ROD Wiśnia w Zabrzu uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym po zapoznaniu się z Pana wystąpieniem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym regulacji prawnych budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania w rodzinnych ogrodach działkowych wyrażają swoje zaniepokojenie.

Szanowny Panie Rzeczniku Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych przyjęta w dniu 13 grudnia 2013 r.jest wynikiem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej popartej przez działkowców i ich rodziny, którzy w ilości prawie miliona podpisów wyrazili poparcie z zawartymi w ustawie rozwiązaniami prawnymi oraz ideą ogrodnictwa działkowego w Polsce. Sugerowanie Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministrowi Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, że z powodu grupy ludzi łamiących prawo należałoby by się przyjrzeć funkcjonowaniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, uważamy za bezpodstawne.

Przykro nam że Pan jako Rzecznik Praw obywatelskich powinien stać na straży obrony obywatela który przestrzega prawo, niestety w tym przypadku reprezentuje Pan garstkę nieuczciwych osób niosących za sobą negatywne konsekwencje dla całej działkowej społeczności oraz dobrego wizerunku Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Mamy nadzieję, że wycofa się Pan z podjętych działań zmierzających do zmiany ustawy o ROD.

Z działkowym pozdrowieniem

Działkowcy z ROD "Wiśnia" w Zabrzu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.