Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List OZ w Kaliszu do Rzecznika Praw Obywatelskich - 18.03.2016

                                                                                 Kalisz,  dnia 15 marca 2016 roku  

 

                                                        Szanowny Pan

                                                        dr Adam Bodnar

                                                        Rzecznik Praw Obywatelskich

 

         Szanowny Panie Rzeczniku

 

Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Kaliszu uczestniczący w plenarnym posiedzeniu w dniu 15 marca 2016 roku są oburzeni i zbulwersowani uzyskaną informacją z doniesień prasowych o Pana wystąpieniu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Minister Rodziny i Polityki Społecznej, w którym prezentuje Pan swoje poglądy do regulacji prawnych dotyczących zamieszkiwania na działkach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz w sprawie samowoli budowlanej na terenie ogrodów działkowych.

Uczestnicy posiedzenia reprezentujący kilkadziesiąt tysięcy rodzin działkowych z Wielkopolski południowo – wschodniej uważają, że Pana wystąpienie burzy kruchy spokój środowiska działkowego, który zapanował w ogrodach działkowych po uchwaleniu 13 grudnia 2013 roku przez Sejm RP nowej ustawy działkowej, o którą do Sejmu RP wystąpili działkowcy podpisując przez blisko milion osób listy poparcia.

Uważamy, że nie posiada Pan wystarczającego rozeznania o funkcjonowaniu ogrodów działkowych w Polsce i popiera Pan garstkę ludzi świadomie łamiących prawo obowiązujące w ogrodach działkowych, którzy dokonali samowoli budowlanej budując altany ponadnormatywne i zamieszkując w nich, mają za nic prawo wielu działkowców.

Przykro nam, że zamiast szukać racjonalnego i wyważonego sposobu na rozwiązanie problemu, wprowadza Pan nieprzychylną stronniczość w stosunku do PZD, który jakoby stosował bardzo restrykcyjne stanowisko do osób zamieszkujących i wypowiadał im umowy dzierżawy.

Uczestnicy posiedzenia zdecydowanie popierają działania Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu przeciwko tzw działkowcom ze Stowarzyszenia

Działkowego „Forsycja” w Poznaniu użytkujących działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

W ogrodach działkowych od ich  powstania obowiązuje zakaz zamieszkiwania i obowiązują normy powierzchni budowanych altan.

 

         Szanowny Panie Rzeczniku

 

Zamieszkiwanie na działkach w ogrodach działkowych to trudny problem, który wymaga spokojnego rozwiązania, a Pana wystąpienie i poglądy są naszym zdaniem zbyt emocjonalne.

Nie ma przyzwolenia społecznego na zamieszkiwanie na działkach. Wypowiadanie się po stronie garstki osób zamieszkujących na działkach i występowanie przeciwko milionowi polskich działkowców uprawiających działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, podważa bezpieczeństwo działkowców.

Prosimy Pana Rzecznika, aby w przyszłości, gdy będzie Pan podejmował inicjatywy dotyczące ogrodnictwa działkowego, traktował Polski Związek Działkowców jako partnera społecznego i u nas zasięgał informacji i opinii o ogrodnictwie działkowym w Polsce.

 

 OZ w Kaliszu

 

Załącznik plikowy do pobrania

stanowisko_Okregu_do_RPO_-_Kalisz.pdf

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio