Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko OZ w Legnicy w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich - 18.03.2016

 

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie zamieszkiwania i ponadnormatywnego budownictwa w rodzinnych ogrodach działkowych

 

Rzecznik Praw Obywatelskich musi być, jak żona Cezara a mianowicie: poza wszelkimi podejrzeniami. Niestety, swoimi sformułowaniami oraz poglądami zawartymi w korespondencji skierowanej do Ministrów resortowych wykazał się  subiektywizmem, a co najistotniejsze brakiem znajomości naszej ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Prezentowana opinia w zakresie naruszenia obowiązujących praw przez nieodpowiedzialnych użytkowników działek świadczy, że powszechnie obowiązujące przepisy, które egzekwuje Związek według Rzecznika nie mają żadnego znaczenia, a co gorsze, nakłania do ich łamania, pozwalają na lekceważenie obowiązków przez działkowców, którzy w sposób ewidentny, rażący i bezprawnie działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym traktują jak własny folwark wyznając zasadę: "co mi zrobisz, gdy mnie złapiesz".

Panie Rzeczniku

Zamiast wspierać nas, wskazać skuteczne rozwiązanie, by problem budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na działkach przestał istnieć - stał się Pan obrońcą tych, którzy rozpoczęli kampanię przeciwko naszemu stowarzyszeniu.

Panie Rzeczniku

Jakie względy i przesłanki kierują Panem, by atakować tych działkowców oraz Polski Związek Działkowców za to, że przestrzegają obowiązujące prawo, korzystają z terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, chcą w ciszy i spokoju odpoczywać.

Proszę wybaczyć za słowa: tam gdzie diabeł nie mógł zamieszać wzniecając nowe ogniska zapalne w naszej organizacji tam posłał Rzecznika. Każde zdanie pojedyncze i złożone w wystąpieniu Pana obraża społeczność działkową, która wyraża sprzeciw budowie domów, w których bezprawnie zamieszkują pseudo-działkowcy prowadząc również nielegalną działalność gospodarczą,  kosztem pozostałych działkowców w sposób nieuczciwy stają się bogatsi, czerpią korzyści z uprawiania tego nielegalnego procederu.

Naszym zdaniem Pan dziś i w przyszłości będzie ponosił moralną  oraz w świetle prawa odpowiedzialność za naruszenie obowiązków ustawowych przez tych, którzy poczuli się bezkarnie.

Sprzeciwiamy się Pańskim wywodom, a mianowicie, że grupa cwaniaków jest przez struktury PZD prześladowana i nękana.

To kolejny  zarzut  pod Pana adresem. Jako organ konstytucyjny, obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich jest wsparcie  działań organów statutowych PZD, które przeciwstawiają się i zwalczają niepożądane zjawiska: jak wznoszenie budowli mieszkalnych nie przypominających w niczym altany działkowe, osiedlanie się na działkach jak na prywatnej posesji.  W naszej ocenie bagatelizuje Pan problem, który może narastać za przyzwoleniem nieprzemyślanych Pańskich argumentów

Należy zadać pytanie, dlaczego opowiada się Pan i zachęca łamiących normy prawne do zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, której inicjatorem byli działkowcy a podpisy pod jej projektem obywatelskim składali również obywatele RP.

Pana wiedza na temat ogrodnictwa działkowego i awersja do działkowców jest  powieleniem działań byłej Rzecznik Praw Obywatelskich, która jako prawnik spoglądając na ogrody i nie szanując naszej działalności na rzecz społeczeństwa polskiego zawsze miała  zasłonięte oczy, jak Temida.

Pan publicznie demonstruje awersję do miliona działkowców i ich rodzin szanujących prawo.

My mówimy, że nie będzie  przyzwolenia  na niszczenie ogrodów i rozwiązanie o tradycjach  ponad stuletniej o dużym historycznym dorobku organizacji.

Szanowny Panie Rzeczniku

Proszę nie iść tą drogą.

Razem działkowcy kolejny raz obronią się, co niejednokrotnie udowodnili a Pan nie wyciągając wniosków ze swoich poczynań oraz nie weryfikując poglądów może wyprowadzić działkowców na ulicę, bo mają dość ataków. Czy o to chodzi?

Pana interpretacja przepisów prawa w zakresie ogrodnictwa działkowego jest smutną twórczością. Prawo traktuje Pan wybiórczo, opowiadając się po stronie tzw. "biednych i uciskanych" przez organy PZD. Nic dodać nic ująć. Dlaczego Pan ich wspiera?

Czy mało jest w Polsce problemów, którymi powinien zając się Rzecznik Praw Obywatelskich? Na refleksję oraz przyznanie się do błędów jest zawsze czas.

Te słowa kierujemy do Pana w imieniu działkowców okręgu legnickiego.

 

Uczestnicy III Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

 

Stanowisko otrzymuje:

1.   Pani Beata Szydło

      Premier Rządu RP.

2.   Pani Elżbieta Rafalska

      Minister Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.

3.   Pan Andrzej Adamczyk

      Minister Infrastruktury i Budownictwa.

 

Legnica, dnia 10 marca 2016 r.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio