Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

Stanowisko OZ Śląskiego w sprawie zamieszkiwania na działkach ogrodowych i ponadnormatywnych altan - 17.03.2016


Katowice, dn. 15.03.2016r.

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Adam Bodnar

 

Stanowisko członków Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD

w sprawie zamieszkiwania na działkach ogrodowych i ponadnormatywnych altan

 

Szanowny Panie Rzeczniku !

Z przykrością przyglądamy się ostatnim działaniom dotyczących Pańskich wystąpień do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zamieszkiwania oraz budownictwa ponadnormatywnego na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.  Ubolewamy, że w tak ważnej kwestii, z którą na co dzień borykają się ogrody działkowe nie zwrócił się Pan bezpośrednio do Polskiego Związku Działkowców, który ma największą wiedzę o ogrodach działkowych. Dlatego reprezentując prawie 100 000 działkowców z terenu Okręgu Śląskiego pragniemy przedstawić Panu Rzeczownikowi swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Na wstępie chcemy zwrócić uwagę, że obowiązujące obecnie przepisy prawa, w tym ustawa
z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych naszym zdaniem nie wymagają jakichkolwiek zmian, o które wnosi Pan w swoich wystąpieniach. Problem ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania w nich  z pewnością wymaga zainteresowania, ale powstaje pytanie dlaczego ewentualne zmiany mają mieć niesprawiedliwe oddziaływanie na prawie milion działkowców, którzy na co dzień zgodnie z prawem korzystają z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zwracamy uwagę na bardzo istotny fakt – w większości przypadków budowanie ponadnormatywnych altan i zamieszkiwanie w nich dotyczy osób, które w sposób jawny i świadomy dopuszczają się łamania obowiązujących w tej materii przepisów. W żadnym z tych przypadków nie jest to związane ze złą sytuacją życiową tych ludzi, co zostało podnoszone w Pańskich wystąpieniach. Naszym zdaniem w naszym kraju istnieją instytucje, które takim poszkodowanym rodzinom powinny pomóc. Jednak te wyjątkowe sytuacje nie mogą być podstawą do stworzenia ogólnego  poglądu Pana Rzecznika na problem zamieszkiwania na działkach czy budowania ponadnormatywnych altan, który posuwa się nawet w kierunku zmiany istniejących przepisów. Czy przedstawiciel tak ważnego Urzędu, który reprezentuje prawa obywateli naszego kraju  nie zauważył, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych to wynik prac i wielkiego poparcia prawie miliona obywateli. Stworzone regulacje w pełni zagwarantowały ochronę praw działkowców i możliwość spokojnego funkcjonowania ogrodów działkowych. Natomiast z całą pewnością budowanie ponadnormatywnych altan, które swoim wyglądem przypominają niejednokrotnie wielkie domy mieszkalne jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami, a osoby które świadomie dopuszczają się ich łamania powinny ponieść konsekwencje. I to właśnie z takimi przypadkami Polski Związek Działkowców, stojąc na straży obowiązujących przepisów prawa próbuje podejmować działania, które zmierzają do rozwiązania problemu ponadnormowych altan i ich zamieszkiwania, mając przy tym przede wszystkim na uwadze interes działkowców, którzy walczyli o obowiązujące przepisy ustawy o ROD jak i teraz w zgodzie
z nimi użytkują swoje działki.

Nadto trzeba wziąć pod uwagę, że wyjątki które nie przestrzegają ustalonego porządku prawnego nie mogą szkodzić całemu społeczeństwu, a przede wszystkim godzić w dobre imię działkowców i ich organizacji, która ich reprezentuje. W tym miejscu zwracamy uwagę na fakt, że Rodzinne Ogrody Działkowego to wizytówka polskich miast. Tym samym w dużym stopniu reprezentują postawy społeczne i obywatelskie, co udowodnili walcząc o przepisy ustawy o ROD.  Polski Związek Działkowców stoi na straży praworządności i przestrzegania ustalonych zasad wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dlatego trudno zgodzić z argumentami, które przedstawia wąskie grono tych którzy tych zasad nie przestrzegają.

Liczymy, że w związku z naszym odzewem już teraz weźmie Pan pod uwagę głos organizacji, która posiada w tym zakresie szeroką wiedzę na poruszane tematy.  Wierzmy, że podjęta dyskusja ma na celu właściwie, a przede wszystkim sprawiedliwe podejście do powstałego problemu, w której głos działkowców zostanie wzięty pod uwagę.

OZ Śląski

Załącznik plikowy do pobrania

OZ_Slaski.PDF

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.