Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Apeluję, aby Rzecznik Praw Obywatelskich w podejmowanych inicjatywach dotyczących ROD nie pomijał PZD, który dla władz publicznych jest partnerem społecznym" - 17.03.2016


Ustrzyki Dolne 12.03.2016r,


Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Andrzej Bodnar

Piszę do Pana jako działkowiec z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sosenka" w Ustrzykach Dolnych w sprawie wystąpień skierowanych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Płacy i Polityki Społecznej w sprawie regulacji prawnych dotyczących zamieszkiwania i samowoli budowlanej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta Poznania.

W obywatelskiej ustawie z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostały zapisane przepisy dotyczące dopuszczalnych wymiarów altany działkowej, zakazu zamieszkiwania na terenie rodzinnych ogrodów działkowych oraz obowiązki stowarzyszenia ogrodowego polegające na zgłoszeniu właściwemu organowi administracji państwowej samowoli budowlanej. Dlaczego Pan nie dostrzega potrzeby ochrony praw działkowców użytkujących działki zgodnie z przepisami ustawy o ROD, statutem i regulaminem. Dlaczego i na jakiej podstawie odpowiedzialność za łamanie przepisów przez grupę osób ignorujących prawo mają ponosić działkowcy przestrzegający obowiązujące prawo w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Pisząc do Pana apeluję, aby Rzecznik Praw Obywatelskich w podejmowanych inicjatywach dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych nie pomijał Polskiego Związku Działkowców, który dla władz publicznych jest partnerem społecznym, ponieważ reprezentuje milionową rzeszę działkowców.

Z działkowymi pozdrowieniami
Stanisław Osadczuk

ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.