Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

Stanowisko OZ Małopolskiego w sprawie zamieszkiwania na terenie ROD - 17.03.2016


STANOWISKO
Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Małopolskiego w Krakowie
z dnia 14 marca 2016 roku
do Rzecznika Praw Obywatelskich, Pana dr Adama Bodnara
w sprawie zamieszkiwania na terenie rodzinnych ogrodów działkowych

 

Szanowny Panie Rzeczniku,


Uczestnicy IV posiedzenia Okręgowego Zarządu Małopolskiego Polskiego Związku Działkowców w Krakowie z dnia 14 marca 2016 roku są bardzo rozgoryczeni treścią Pana wystąpień: do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chcieliśmy Panu przypomnieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Powinien też dokładnie badać, czy nie następuje naruszenie prawa, zasad współżycia i  sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji.

W swoich wystąpieniach daje Pan wyraz opierania swoich opinii na incydentalnych medialnych wydarzeniach, zamiast na dokładnej i rzetelnej analizie. Popierając działania kilkudziesięciu osób, które łamiąc prawo domagają się usankcjonowania bezprawia, daje Pan wyraz zwątpienia w funkcjonowanie reprezentowanego przez Pana urzędu.

Zamieszkiwanie na działce położonej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego od zawsze było i w dalszym ciągu jest nielegalne. Twierdzenie natomiast, że tego typu działania były tolerowane jest nieprawdziwe. Polski Związek Działkowców od dawna boryka się z problemem zamieszkiwania na działkach. Jednak Związek nie posiadał skutecznych narzędzi prawnych, aby ten problem ostatecznie rozwiązać. Dopiero uregulowania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którą poparło blisko milion obywateli, umożliwiają skuteczną walkę z tym procederem.

Obywatele, w obronie których Pan występuje, to użytkownicy działek nagminnie łamiący przepisy prawa. Nie obchodzi ich nic oprócz własnej wygody, by jak najmniejszym kosztem zaspokajać swoje życiowe potrzeby. W ostatnim czasie wkładają wiele wysiłku, aby zwrócić na siebie uwagę i uzyskać przyzwolenie na swoje działania. Większość z tych osób zamieszkując na terenie ogrodów uzyskuje korzyści finansowe. Altanę działkową traktują jak swego rodzaju domek letniskowy, niekiedy wynajmując własne mieszkania dla zysku. Osoby, które rzeczywiście mają problemy mieszkaniowe wynikające z trudnej sytuacji materialnej są w zdecydowanej mniejszości.

Obiekty położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przystosowane do całorocznego zamieszkiwania są zazwyczaj samowolami budowlanymi. Wybudowane zostały na terenie ogrodów, gdyż ich właściciele nie są obciążani wieloma opłatami związanymi z posiadaniem własnych domów. Ponadto pozostali działkowcy ponoszą koszty związane z utrzymywaniem instalacji, czy wywozem odpadów.

Legitymizowanie zamieszkiwania na terenie ogrodów działkowych nie może być lekarstwem na problemy mieszkaniowe obywateli. Rodzinne ogrody działkowe mają przede wszystkim pomagać społecznościom lokalnym w wypoczynku, rekreacji, integracji pokoleń, stwarzać możliwość upraw na własne potrzeby. a także oddziaływać na poprawę warunków ekologicznych. Ponadto byłoby to naruszeniem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bowiem ogrody działkowe usytuowane są na terenach zielonych, a nie na obszarach przeznaczonych do zamieszkania. Mogłoby to stanowić niekorzystny precedens w skali ogólnokrajowej.

Z wielką obawą przyjęliśmy pomysł podjęcia zmian legislacyjnych w zakresie naszej ustawy. Prawa, którego dostosowanie do niekorzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kosztowało wiele wysiłku. Ustawy gwarantującej poszanowanie naszej własności na terenie rodzinnych  ogrodów działkowych i ochrony przed zakusami firm deweloperskich. Dokumentu, którego treść poparło blisko milion Polaków.

Apelujemy do Pana, aby przyjrzał się Pan dokładnie poruszonemu problemowi.

 

OZ Małopolski

Powyższe stanowisko kierujemy do:

  • Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Prezesa Polskiego Związku Działkowców

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.