Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

Stanowisko OZ w Szczecinie w sprawie listu skierowanego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa przez Rzecznika Praw Obywatelskich - 16.03.2016


STANOWISKO

Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

z dnia 15.03.2016 roku

w sprawie listu skierowanego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

przez Rzecznika Praw Obywatelskich


Szanowny Panie Doktorze!

Wysyłając list do Ministra Infrastruktury w sprawie zamieszkiwania w ROD, zrobił Pan niedźwiedzią przysługę wszystkim działkowcom.

Do Okręgowego Zarządu PZD napływają obecnie listy i zapytania telefoniczne ludzi zatroskanych o dalszy swój los. Zapytania kierują najczęściej działkowcy, którzy nie mają nic wspólnego ze stałym zamieszkiwaniem w ogrodach.

Stowarzyszenie ogrodowe PZD, w Pańskim wystąpieniu, zostało przedstawione w niekorzystnym świetle, jako główny egzekutor prawa a tym samym rugujący bez przemyślenia, osoby zamieszkujące w altanach. A przecież tak nie jest, z czego zdaje Pan sobie sprawę.

Nie zapytał Pan o stanowisko w tej sprawie kierownictwa tak dużej organizacji społecznej, ani o skalę zjawiska, ani o problemy związane z zamieszkiwaniem w ogrodach.

Dzisiaj, kiedy całej sprawie nadawany jest rozgłos medialny, wypadałoby się odciąć od tego i wyjaśnić na swojej stronie internetowej istotę Pańskiego wystąpienia do Ministra Infrastruktury i uzasadnienia, że nie ma potrzeby zmiany przepisów ustawy o ROD. Domniemamy, że za tym wystąpieniem nie kryją się jakieś inne cele, zmierzające do zmiany przepisów ustawy, na co nie będzie społecznego przyzwolenia.

Obradujący dzisiaj na plenarnym posiedzeniu Okręgowy Zarząd PZD, ocenia Pańskie wystąpienie, jako nie do końca przemyślane i nieskonsultowane z PZD, ani chociażby z samorządem, którejkolwiek z gmin.

Oczekujemy refleksji i odniesienia się do wytworzonej atmosfery. Każdy przeciwnik ogrodów działkowych, czy PZD, powołuje się dzisiaj na autorytet urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich i twierdzi stanowczo, że został złożony wniosek o zmianę ustawy o ROD przez Rzecznika Praw Obywatelskich w celu zalegalizowania zamieszkiwania i budowy altan ponad normatywnych.

Reprezentując prawie 50 tysięcy rodzin działkowych, jako organ statutowy ich reprezentujący, wyrażamy ubolewanie, iż takie sugestie, zmierzające do zmiany przepisów ustawy o ROD mogły się w ogóle pojawić.

Jako zarząd okręgu, zdajemy sobie sprawę z problemu występującego w niektórych ogrodach, związanych z zamieszkiwaniem w altanach. Podejmujemy działania osłonowe wspólnie z samorządami gmin, w stosunku do tych osób lub rodzin, które rzeczywiście znalazły się w kłopotach życiowych z różnych względów, często nawet przez działanie pośredników wykupujących za grosze ich zadłużone mieszkanie i w sposób pokrętny ulokowanie ich na działce w ogrodzie, ale nie może być mowy o tolerancji dla wszelkiego rodzaju „cwaniaków”. W przypadku natomiast budowli ponad normatywnych – to nie można tutaj nikogo usprawiedliwiać, bowiem obowiązujące prawo, było aż nadto czytelne, a naruszenie tego prawa, to ryzyko każdego, kto podejmował decyzję o budowie domu a nie altany. Przepisy były jasne i klarowne.

Rolę rzecznika praw obywatelskich w kwestii ogrodów działkowych, widzielibyśmy nieco inaczej. Aby jego działania zmierzały do pomocy przy realizacji ustawy o ROD, w zakresie pełnego uregulowania prawa do gruntu, w zakresie pomocy przy łagodzeniu skutków roszczeń do gruntów zajmowanych przez ogrody, pomocy ogrodom, by mogły być beneficjentem środków z Unii Europejskiej, czy też dofinansowania ogrodów, pod kątem szerokiego ich wykorzystania dla społeczności lokalnych. Do tego potrzebne są działania merytoryczne a nie zmiana przepisów ustawy o ROD.

W zaistniałej i niepotrzebnie wywołanej sytuacji pogarszającej nastroje społeczne,  które na dzień dzisiejszy nie są nikomu potrzebne, Okręgowy Zarząd PZD, liczy na głęboką refleksję ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Swoje stanowisko desygnujemy podpisem i kierujemy do Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Infrastruktury i Krajowej Rady PZD. 


OZ w Szczecinie

Załącznik plikowy do pobrania

OZ_w_Szczecinie.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.