Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

Stanowisko OZ w Lublinie w sprawie wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich - 16.03.2016

 

Stanowisko

Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie w sprawie

Pana wystąpień do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w których został podjęty temat zamieszkiwania

i samowoli budowlanych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych

w kontekście obowiązujących regulacji prawnych

  

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe Okręg w Lublinie to 170 Rodzinnych Ogrodów Działkowych i blisko 30 tysięcy działkowców. Reprezentując tak liczną grupę użytkowników działek jesteśmy zmuszeni zareagować na Pana wystąpienia i wyrazić swój sprzeciw wobec prezentowanym poglądom i podejmowanym działaniom zmierzającym do zmiany zapisów ustawy o rod z dnia 13 grudnia 2013 r.

Na wniosek grupy działkowców łamiących prawo oraz dążących do legalizacji ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania na działkach przedstawia Pan jednostronne spojrzenie na problem.

Od urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich oczekujemy obiektywnego i rzetelnego rozpoznawania zgłaszanych przez obywateli spraw, co w tym przypadku nie miało miejsca.

Pominiecie opinii Polskiego Związku Działkowców w tej sprawie świadczy o pobieżnym, powierzchownym i płytkim potraktowaniu tematu.

Wysłuchanie wszystkich zainteresowanych środowisk jest warunkiem koniecznym, by prawidłowo ocenić i rozwiązać zgłoszony problem.

Wystąpienia skierowane do dwóch ministerstw wprowadziły tylko niepotrzebny chaos w naszym działkowym środowisku i stworzyły nieprawidłowy obraz funkcjonowania i organizacji ogrodów działkowych.

Mamy nadzieję, że Pana reakcja nie była podjęta w tym celu.

Obowiązująca ustawa o rod jest gwarantem, że ogrody działkowe zachowają swoje funkcje i będą zawsze kojarzyły się z miejscem odpoczynku, relaksu i terenami zielonymi w miastach.

O zachowanie takiego kształtu ogrodów zabiegało kilka pokoleń Polaków.

Na Lubelszczyźnie w rodzinnych ogrodach działkowych od wielu lat egzekwowane jest stosowanie przepisów prawa zakazujących budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach. Działkowcy, którzy próbowali złamać prawo nie należeli do ludzi ubogich i pokrzywdzonych przez los, byli typowymi „cwaniakami”. Chcieli w ten sposób polepszyć swoją sytuację materialną poprzez korzystanie ze zwolnień podatkowych w sposób sprzeczny z prawem.

Dzięki podejmowanym przez organy statutowe Związku działaniom zjawisko to zostało z naszych ogrodów wyeliminowane. Nie ma naszej zgody na legalizowanie niezgodnych z prawem zjawisk w ROD. 

Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie przedstawionego w wystąpieniach stanowiska opierając się na rzeczywistych i obiektywnych faktach. Uchwalone i obowiązujące prawo w zakresie normatywu altan i zakazu zamieszkiwania powinno być przestrzegane bez wyjątku przez wszystkich działkowców.


OZ w Lublinie

 

     

Załącznik plikowy do pobrania

Stanowisko_OZ_w_Lublinie_w_spr_samowoli_budowlanych_na_terenie_rod.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.