Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

List Zarządu ROD "Gajówka" w Wodzisławiu Śląskim do Rzecznika Praw Obywatelskich - 16.03.2016

Polski Związek Działkowców

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy „Gajówka”

odarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Wodzisław Śląski 14.03.2016 r.


Rzecznik Praw Obywatelskich Pan dr Adam Bodnar

Szanowny Panie Rzeczniku

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Gajówka" w Wodzisławiu Śląskim są zdziwieni Pana decyzją o skierowaniu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doniesienia o samowolach budowlanych w ROD oraz przypadkach zameldowań przez gminy na terenach ogrodów działkowych. Nigdy nie zgadzaliśmy się i nie zgadzamy na takie praktyki. Pana stwierdzenie jest sprzeczne z naszym Regulaminem, gdzie jasno są opisane cele istnienia ogrodów działkowych. Dla nas działkowców dokument ten jest „Konstytucją", której zapisów przestrzegamy. Jest Pan konstytucyjnie niezawisłym, niezależnym w swojej działalności od innych organów władzy państwowej strażnikiem wolności i praw obywateli, dlatego przedstawiamy Panu nasze stanowisko.

Nie zgadzamy się z opinią grupy „działkowców", że w pobudowanych na terenie ogrodów willach z basenami i garażami można mieszkać, a swoje mieszkania wynajmować studentom uzyskując z tego niezłe profity. Jest to uproszczenie i spłycenie problemu do poziomu afery. W wielu przypadkach zamieszkujący nielegalnie na terenach ogrodów żyją w warunkach urągającym godności ludzkiej. Środki masowego przekazu bardzo często przedstawiają ogrody jako slumsy, meliny pijackie i siedliska różnej maści przestępców.

Nie chcemy żeby nas tak postrzegano.

Ogrody działkowe wypełniają funkcje rekreacyjne zapewniając wypoczynek działkowcom i ich rodzinom, zapewniają zdrowe warzywa i owoce, integrują rodziny i lokalną społeczność.

Jednym z takich ogrodów na Śląsku jest ROD „Gajówka" w Wodzisławiu Śląskim.

Z wyrazami szacunku

Janusz Jelonek - Prezes Zarządu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.