Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Prawo musi być przestrzegane" - 16.03.2016

 

10.03.2016 r.

 
 
 
Pan
dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
 
 
Uważam, że ustawa, którą poparło blisko milion obywateli, w sposób właściwy reguluje funkcjonowanie ogrodów działkowych. Ustawa, powstała w wyniku zaangażowania się i pracy wielu grup społecznych, dobrze zabezpiecza prawa działkowców. 

Rodzinne ogrody działkowe pełnią wiele istotnych funkcji, wśród których na szczególne podkreślenie zasługuje możliwość rekreacji i wypoczynku, wspieranie aktywności społecznej i rodzinnej wśród użytkowników działek. Równie istotny jest wpływ ogrodów działkowych na poprawę funkcjonowania ekosystemów miejskich, edukację ekologiczną społeczeństwa i tworzenie zdrowego środowiska życia człowieka. Z tych też względów nie przewiduje możliwości zamieszkiwania w ogrodach. 

Obawy Pana Rzecznika co do nadmiernej ingerencji PZD w prawa działkowców, są mocno przesadzone. Prawo musi być przestrzegane i nie może być naginane pod potrzeby grupki ludzi nie liczących się z innymi działkowcami. 

Liczę na to, że kierowane do Pana Rzecznika listy i wystąpienia w tej sprawie rozwieją wszelkie wątpliwości dotyczące przepisów nowej ustawy o ROD. 
 
Z poważaniem
Zdzisław Kluz
ROD „Zielone Wzgórza” 
w Łańcucie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.