Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Szkoda, że nie zechciał się Pan dostosować do hasła: warto rozmawiać" - 15.03.2016

 

11.03.2016 r.

 
Pan dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
 
Panie Rzeczniku,

Wszyscy działkowcy wiedzą i ja też wiem, w jakim celu funkcjonuje urząd  Rzecznika Praw Obywatelskich. A przynajmniej tak mi się wydawało do niedawna. Jednak listy, które Pan skierował do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podważają całkowicie moją wiarę w Pana bezstronność i obiektywność. 

Staje Pan w obronie grupy ludzi, która wbrew prawu wybudowała domy na działkach, mieszka w nich, niszczy infrastrukturę ogrodową, podraża koszty eksploatacji urządzeń w ogrodach i usuwania śmieci, które ponoszą wszyscy działkowcy, a jakby tego było mało - walczy o zalegalizowanie swojego bezprawia. Nie rozumiem, jakich to argumentów użyła kilkudziesięcioosobowa grupa uważająca się za ofiary „bezpardonowych działań” Polskiego Związku Działkowców, że zechciał Pan wziąć ich w obronę. Jakoś Pana poprzednicy nie wykazywali takiego zainteresowania, kiedy ważyły się losy całego środowiska działkowców. Szkoda, że dla Pana stroną nie jest Stowarzyszenie Ogrodowe PZD, bo tylko ono posiada wiarygodne informacje na temat rzeczywistej skali problemu zamieszkiwania na działkach. Szkoda, że nie zechciał się Pan dostosować do hasła: „Warto rozmawiać”. Mam tylko nadzieję, że wywołani przez Pana do odpowiedzi Ministrowie wykażą się większym rozsądkiem i obiektywizmem.
 
 
Maria Tokarska
Działkowiczka z ROD „Relax” w Strzyżowie
 
  

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio