Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Pana wystąpienie wskazuje jednoznacznie, że akceptuje Pan działania niezgodne z prawem związkowym i powszechnie obowiązującym" - 15.03.2016

 

Kędzierzyn-Koźle, 2016-03-10

 

Pan dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Warszawa

 

Szanowny Panie,

obradujący na posiedzeniu w dniu 10 marca 2016 r. członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks" Polskiego Związku Działkowców ze zdumieniem i rozczarowaniem przyjmują Pańskie wystąpienie skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące problemów zamieszkiwania i samowoli budowlanych występujących na terenach rodzinnych ogrodów działkowych i sugestii potrzeby zmiany ustawy z dnia 13-XII-2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz.40 z późn. zmian.).

Pana wystąpienie wskazuje jednoznacznie, że akceptuje Pan działania niezgodne z prawem związkowym i powszechnie obowiązującego, a problemy mieszkaniowe chce Pan rozwiązać kosztem Polskiego Związku Działkowców.

Jesteśmy przekonani, że zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest ochrona prawa obywateli przestrzegających prawa, ale nie tych, którzy rażąco i świadomie to prawo naruszają. Obywatele, w obronie których Pan występuje to działkowcy działający z rażącym naruszeniem prawa, którzy wybudowali altany działkowe kilkakrotnie przekraczające normy ustalone w Prawie budowlanym dla altan działkowych. Trudno nazwać altaną działkową budowlę mającą 2-3 kondygnacje o wysokości ok. 10 metrów i więcej. Zamieszkują całorocznie w nich z rodzinami, a swoje dotychczasowe mieszkania wynajmują albo je sprzedali. Wyżej cytowana ustawa w art.12 stanowi o zakazie zamieszkiwania na terenie działki, a w art. 13 określa, że na terenie działki nie może znajdować się altana działkowa nie spełniająca wymagań określonych w art.2 pkt. 9a.

Pytanie retoryczne - czy Pana biuro zadało sobie trudu i sprawdziło czy organ nadzoru budowlanego podjął skuteczne działania w zakresie przywrócenia naruszonego prawa?

Z rozczarowaniem przyjmujemy, że autorytet Rzecznika Praw Obywatelskich został wciągnięty do walki z działkowcami, dla których rodzinne ogrody są miejscem ciszy, spokoju i wypoczynku oraz ucieczki od zgiełku miasta.

Nie jest prawda o czym pisze Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych "Forsycja" w Poznaniu w piśmie z dnia 20-01-2016 r. skierowanym do Pana, że uchwalając ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych "politycy nie wzięli pod uwagę realnego zagospodarowania działek". Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zawiera korzystne dla działkowców uregulowania prawne, które zrównała powierzchnię altan działkowych w ogrodach miejskich z podmiejskimi do 35 m kw. powierzchni. Jest to powierzchnia wystarczająca, a większość altan działkowych ma mniejszą powierzchnię w stosunku do obowiązującego normatywu.

Uznajemy Pańską inicjatywę jako wyraz identyfikowania się z tymi, którzy łamią prawo i dążą do swoistego uwłaszczenia nieruchomości na ich rzecz i często nie ma to nic wspólnego z trudną sytuacją życiową.

Wierzymy, że nie złożyłby Pan wniosku podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, gdyby nie pomijał Pan Polskiego Związku Działkowców w konsultacjach dotyczących problemów występujących w rodzinnych ogrodach działkowych. Pańskie działanie nie wpływają korzystnie na wizerunek urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, a dla nas i dla Polskiego Związku Działkowców są wiele krzywdzące.

Zarząd ROD "Relaks" w Kędzierzynie - Koźle


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio