Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Bezdomni działkowcy nie mieszkają w willach, Panie Rzeczniku!" - 15.03.2016

Nie milknie echo dezaprobaty płynące ze środowiska działkowców wobec inicjatywy podjętej przez urząd Rzecznika Praw Obywatelskich i skierowanie listów do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w których to pismach dr Adam Bodnar odnosi się do ogólnie znanej problematyki zamieszkiwania w ogrodach działkowych. Pan Rzecznik idzie znacznie dalej w swej dobroci i trosce o „bezdomnych”. Przywołując jako przykład los właścicieli domów mieszkalnych w poznańskim ROD „Forsycja” sugeruje niewystarczającą przejrzystość zapisów w ustawie z 13 grudnia 2013 roku odnoszących się do problematyki bezdomnych działkowców. Nie tędy droga Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich. Dla licznej rzeszy działkowców w Polsce przestrzegających prawa w podnoszonej kwestii niezamieszkiwania w ogrodach działkowych i posiadających przepisowe altany ogrodowe, przedstawia się Pan jako obrońca bezprawia. Zamiast wspierać Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w eliminowaniu problemu ponadnormatywnej zabudowy mieszkalnej czyli tzw. altan ogrodowych, a także okazywać daleko idącą pomoc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dla faktycznie bezdomnych działkowców wprowadza Pan rzecznik swoimi nie trzymającymi się rzeczywistości argumentami ogólne zamieszanie i pozostawia niesmak.

Szanowny Panie Rzeczniku! 

Na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w całej Polsce mieszka wiele osób faktycznie bezdomnych, które oczekują na pomoc i z pewnością nie zamieszkują ponadnormatywnych, wypasionych „altan ogrodowych”. To jest właśnie pole do popisu dla działań urzędu RPO w celu eliminowania z ogródków działkowych biedy, ubóstwa i patologii, natomiast z drugiej strony napiętnowania kombinatorów i oszustów zamieszkujących bezprawnie w ogrodach działkowych. Jako przykład polecamy ROD „Maciejowice” w Szczecinie, gdzie przez 16 lat zmagaliśmy się z uciążliwymi lokatorami. Dzięki naszemu uporowi i konsekwencji, współdziałaniu z referatem pomocy osobom bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz kuratorem sądowym udało się wreszcie wspólnymi siłami rozwiązać problem i przeprowadzić rodzinę do mieszkania socjalnego. W załączeniu dokumentacja fotograficzna „domu”, w którym przez 16 lat mieszkała rodzina z dzieckiem, dziś uczennicą gimnazjum.

Jak widać na załączonym obrazku bezdomni działkowcy raczej nie zamieszkują w luksusowych warunkach, oni oczekują na pomocną dłoń ze strony urzędów i instytucji powołanych do takich działań. Także ze strony urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Z poważaniem

Jan Jabłoński

Prezes Zarządu ROD „Maciejowice” w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio