Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Pan jako Rzecznik Praw Obywatelskich stojący na straży naszych praw, nie powinien podważać uchwalonej przez Sejm ustawy o ROD" - 14.03.2016

 

Szanowny Panie Rzeczniku

Moje poszanowanie dla osoby, która sprawują stanowisko państwowe wynika z mego przekonania, że jest to osoba wnikliwa, obiektywna, i zapoznana z tematyką w której zabiera głos.

W Pana wystąpieniach do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w żaden sposób nie mogę wpasować mego poszanowania dla Pańskiej treści w tym piśmie w którym to z dziwną zaciętością dzieli Pan obywateli mego kraju.

Grupa ludzi która wbrew prawu wybudowała ponadnormatywne domy na działkach, mieszka w nich,  a obecnie walczy o zalegalizowanie swojego bezprawia, staje się dla Pana grupą pokrzywdzoną.

Obdarza Pan bezkrytycznym zaufaniem tą grupę, a nasz działkowców przestrzegających prawo lekceważy. Dlaczego  Pan, jako Rzecznik Praw Obywatelskich preferuje taki wymiar społeczeństwa obywatelskiego, bez sprawdzenia wiarygodności?

Działki są przede wszystkim do rekreacji, wypoczynku, uprawy roślin i owoców na własne potrzeby.

Dopuszczenie do tego żeby ogrody zostały przekształcone w osiedla do zamieszkiwania jest równoznaczne z zaprzeczeniem idei istnienia działek.

Pan jako Rzecznik Praw Obywatelskich stojący na straży naszych  praw, nie powinien podważać uchwalonej przez Sejm ustawy o rod.

Z wyrazami szacunku                                                                                        

Roman Krempski   

Rodzinny Ogród Działkowy „Górki Ustowskie” w Szczecinie                                                                                                                                                                                                           

Do wiadomości:                                                                                                                                                                                                                            

1. Krajowa Rada PZD w Warszawie

2. Okręgowy Zarząd w Szczecinie                                                          

Szczecin, dnia 11-03-2016 roku

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio