Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko OZ Warmińsko - Mazurskiego w sprawie postulatu Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara zmian aktualnych przepisów zawartych w ustawie o ROD - 14.03.2016


STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie: postulatu Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara zmian aktualnych przepisów zawartych w Ustawie o rodzinnych ogrodach działowych

 

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie z dużym niepokojem przyjął wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym sugeruje konieczność podjęcia prac legislacyjnych w celu usankcjonowania zamieszkiwania i samowoli budowlanych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawą na podstawie interwencji działaczy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów oraz Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych "Forsycja" w Poznaniu a użytkujących działki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego (Stowarzyszenie Forsycja nie prowadzi żadnego ogrodu działkowego) żalących się na dosięgające ich skutki świadomego łamania przez nich prawa zabraniającego zamieszkiwania na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

Ubolewamy nad tym, że RPO występuje w obronie ludzi, którzy świadomie łamią obowiązujące prawo. Przepisy dotyczące określania celów do jakich służą działki i znajdujące się na ich terenie altany zawsze były jednoznaczne i są niezmienne od początku istnienia idei ogrodnictwa działkowego - nigdy nie zezwalano na budowę ponadnormatywnych obiektów i na zamieszkiwanie na terenie ogrodów działkowych. Ogrody działkowe od zawsze służą przede wszystkim zaspokajaniu wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb działkowców. Nigdy natomiast mieszkaniowych. Dlatego też w ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza definicję altany działkowej: jest to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2. Jest to kompleksowa definicja altany działkowej, która została również wprowadzona do ustawy o ROD w art. 2 pkt 9 a oraz ujęta w § 44 regulaminu ROD. Z definicji tej wynika, że altana to budynek o ściśle określonych wymiarach, który służy do zaspokajania potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych działkowca. Budowa altany nie wymaga zezwolenia budowlanego, wiec istniejące na terenie działek ogrodowych budynki nie nadają się do stałego zamieszkiwania, gdyż nie ma potwierdzenia czy zostały zbudowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Dlatego też sugestia RPO, że problem bezdomności można by rozwiązać legalizując zamieszkiwanie na działkach jest przerażający. Zamieszkiwanie na działkach jest porostu niebezpieczne. W takich warunkach nie można mieszkać. Zwłaszcza, że również alejki ogrodowe nie są przystosowane do ruchu pojazdami mechanicznymi. Jak w takiej sytuacji, w razie potrzeby, dotrą służby medyczne, policja czy straż pożarna? To jest jedna kwestia dotycząca problemu.

Druga jest taka, że osoby interweniujące u RPO to nie są ludzie niezaradni życiowo, którzy z powodu bezdomności są zmuszeni do mieszkania na działkach. Wielu z nich wyprowadziło się na działki, a swoje mieszkania sprzedało lub wynajmuje w celach zarobkowych. Obiekty, które wybudowali na swoich działkach przekraczają normy ustawowe w znaczącym stopniu. To są kilkopiętrowe budynki a nie altany działkowe.

Nie godzimy się również z tym, że RPO podjął interwencję bez dogłębnego sprawdzenia sprawy. Nie podjął dialogu z Polskim Związkiem Działkowców. Nie sprawdził jak zaistniałą sprawę widzi środowisko prawdziwie związane z ideą ogrodnictwa działkowego. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, jak i zmiany w prawie budowlanym dotyczące sprecyzowania definicji altany powstały w wyniku wielkiej pracy jaką podjął PZD poddając oba projekty ustaw pod szerokie konsultacje społeczne. Pod tymi dwoma projektami, które były inicjatywą obywatelką podpisało się prawie milion obywateli naszego kraju. Dlatego też zapisy tych ustaw są zgodne z wolą osób, których bezpośrednio dotyczą - działkowców. Pytamy dlaczego RPO podjął się obrony pewnej grupy nazywającej siebie działkowcami, którzy prawdziwymi działkowcami nie są? Dlaczego RPO interweniuje nie sprawdzając kto tak naprawdę jest pokrzywdzony w całej sprawie? Dlatego też czujemy się w obowiązku wyjaśnić, że proponowane przez RPO zmiany w prawie działkowym skrzywdzą prawdziwych działkowców. Spowodują, że oszukani zostaną ci którzy przestrzegają prawa i korzystają z działek w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Oni nie chcą legalizacji ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania na działkach, bo to jest sprzeczne z istniejącą w Polsce od ponad 100 lat ideą ogrodnictwa działkowego, z którą się utożsamiają.

Sugerowane przez RPO zmiany w obowiązującym prawie mogą doprowadzić do ogromnego chaosu w ogrodach działowych, wielu związanych z tym konfliktów, powstania niekontrolowanej zabudowy, co może doprowadzić do dewastacji środowiska naturalnego. Zalegalizowanie ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania na działkach doprowadzi do zniszczenia, a co za tym idzie likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych. Taka sytuacja będzie tragedią dla wielu rodzin działkowych, które włożyły wiele pracy i wysiłku w obecny wygład swoich ogrodów i działek. Wiele pokoleń rodzin działkowych pracowało nad powstaniem ogrodów działkowych. Dorobek życia wielu pokoleń Polaków zostanie zaprzepaszczony, bo garstce osób wydaje się, że ich prawo nie dotyczy? Nie godzimy się na taką krzywdę!

Szanowny Panie Rzeczniku! Apelujemy o podjęcie dialogu z PZD i pomoc w rozwiązaniu problemu ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania na działkach zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnym z wolą osób, którzy są dumni z tego, że są działkowcami. Brali udział w powstawaniu prawa działkowego i pragną by było ono przestrzegane. Nie godzimy się na postępowanie typu - najpierw złamiemy prawo, a potem poprosimy o legalizacje naszych nielegalnych działań. Tak się nie może dziać w państwie prawa.

OZ Warmińsko - Mazurski

Załącznik plikowy do pobrania

Stanowisko_OZ_-_RPO.pdf

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.