Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List OZ Podkarpackiego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa - 11.03.2016


Rzeszów, 10.03.2016 r.

 

Pan

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

i Budownictwa

 

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie wyraża własne stanowisko wobec niektórych stwierdzeń zawartych w liście Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanym do Pana Ministra.

Z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wynika wprost zakaz zamieszkiwania na działkach. Korzystanie z działki i altany w celach mieszkalnych zaprzecza podstawowym funkcjom ROD, ponieważ ogrody działkowe mają na celu zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych  i socjalnych działkowca oraz jego rodziny i nie mogą pełnić funkcji mieszkaniowej. Zadziwiające jest zatem negatywne odniesienie się Rzecznika Praw Obywatelskich do tych Okręgowych Zarządów PZD, które podjęły aktywne działania celem uporządkowania sprawy nielegalnego zamieszkiwania w ogrodach działkowych. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nie ingeruje w nadmierny sposób w sferę podstawowych praw i wolności osób, które świadomie wzniosły na działkach budynki w celach mieszkaniowych. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli ktoś jest członkiem stowarzyszenia ogrodowego PZD, to powinien przestrzegać przepisów, w oparciu o które Związek funkcjonuje. Trudno doprawdy mieć pretensje o to, że PZD egzekwuje obowiązki zawarte w art.13 i 42 ustawy o ROD. Sankcje określone w tych przepisach są niezbędne do osiągnięcia jednego z celów ustawy, jakim jest uporządkowanie budownictwa ponadnormatywnego w ogrodach, które nierozerwalnie wiąże się z zamieszkiwaniem na działkach.

Zamieszkiwanie na działkach – wbrew temu, co sugeruje Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu – nie jest spowodowane wieloletnim oczekiwaniem na uzyskanie pomocy mieszkaniowej od gminy. Osoby zamieszkujące na działkach świadomie wybrały ten sposób uregulowania swojej sytuacji mieszkaniowej. Nie są to bynajmniej, jak uważa Pan Rzecznik, osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku – wręcz przeciwnie, w altanach ogrodowych mieszkają ludzie w sile wieku, niejednokrotnie prowadzący własną działalność gospodarczą. Kosztem ponoszenia niewielkich opłat ogrodowych mogą mieszkać w pięknych domach, w otoczeniu przyrody, na terenie ogrodzonym, wyposażonym w większość mediów i miejsca parkingowe. W blokach spółdzielczych nie mogliby przecież liczyć na takie udogodnienia.  

Okręgowy Zarząd Podkarpacki apeluje do Pana Ministra o w pełni obiektywne spojrzenie na zjawisko zamieszkiwania w ogrodach działkowych i budownictwa ponadnormatywnego w ogrodach. Wszystkie jednostki organizacyjne stowarzyszenia ogrodowego PZD w każdej chwili mogą przedstawić Panu Ministrowi skalę tego problemu i jego rzeczywiste przyczyny. Nie można dopuścić do tego, aby w wyniku działań nielicznej grupy ludzi, uchwalona w wyniku inicjatywy obywatelskiej ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych została w radykalny sposób zmieniona.

 

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD

(lista podpisów w załączeniu)   

 

Załącznik plikowy do pobrania

OZ_w_Rzeszowie_do_MIiB.pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio